Hovedprest

Vil du være med å videreutvikle prestetjenesten på et sykehus i indre Oslo by?

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus blir stillingen som hovedprest nå ledig, og vi ser etter deg som vil lede prestetjenestens arbeid i sykehuset.

Prestetjenesten har lang tradisjon i sykehuset, og vi ser etter en hovedprest som ønsker å ivareta disse tradisjonene, men som også ser fremover: Som storbysykehus har vi en spennende flerkulturell og mangfoldig befolkning i vårt opptaksområde, og ser derfor etter deg som vil være med på å videreutvikle tjenester som kan møte ulik kulturell og tros- og livssynsbakgrunn hos våre pasienter.

Lovisenberg har lokalsykehusansvar for bydelene i indre Oslo øst innen psykisk helse og rus, samt indremedisin. Vi har dessuten elektiv kirurgisk virksomhet, og vi yter palliativ omsorg på vår døgnenhet Lovisenberg Lindring og Livshjelp.

Sykehusets viktigste verdier – kvalitet og nestekjærlighet – er styrende i alt vi gjør, og du vil som hovedprest være med på å knytte disse sammen. Prestetjenesten er godt integrert i det tverrfaglige kliniske arbeidet på våre somatiske og psykiatriske enheter. Det er da også her tjenestens arbeid i hovedsak foregår; gjennom samtaler, støttende nærvær og sjelesorg for pasienter og pårørende. Vi har også kontinuerlige samtalegrupper for pasienter, og vi tilbyr vi veiledning og undervisning for ansatte, pasienter og pårørendegrupper.

Andre viktige oppgaver som hører til Prestetjenesten er å delta i psykososiale støttetiltak i beredskapssituasjoner, ha en aktiv rolle i Klinisk etikkomite, og å bidra i klinisk etikkrefleksjon i klinikkene. Prestetjenesten har døgnkontinuerlig hjemmevakt som også hovedprest deltar i, og det holdes gudstjenester søndager og de fleste helligdager. Det forrettes også kirkelige handlinger som båreandakter og seremonier ved dødsfall, og vielser i akutte situasjoner.

Sykehuset er også kurssted for Pastoral Klinisk Utdanning. Dette skjer og er forankret gjennom avtale med Menighetsfakultetet. Hovedprest har i samarbeid med kurslederne ved sykehuset et overordnet ansvar for kursdriften.

Hva tilbyr vi?

Som hovedprest på Lovisenberg Diakonale Sykehus vil du få en allsidig arbeidshverdag, med både personal- og budsjettansvar, og viktige utviklingsoppgaver. I Prestetjenesten vil du komme til et stimulerende og solid fagmiljø, hvor et godt sosialt fellesskap vektlegges. Sykehuset har et aktivt bedriftsidrettslag, og gode velferdsordninger, blant annet med mulighet for leie av firmahytter. Prestene ved sykehuset har pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Kvalifikasjoner:

  • Cand. theol. eller tilsvarende med praktikum
  • Ordinert prest i Den Norske Kirke
  • Pastoral Klinisk utdanning eller tilsvarende

I tillegg til ovennevnte krav, er det er ønskelig med arbeidserfaring innen psykisk helsevern, erfaring med tverrkulturell samhandling og med klinisk etisk arbeid

Vi ønsker oss:

Vi ønsker oss en tillitsskapende hovedprest med gode relasjons- og lederegenskaper, som bidrar til godt samarbeid med enhetene på sykehuset, og med sykehusets samarbeidspartnere for øvrig. Du brenner for å utvikle, inspirere og motivere både den enkelte medarbeider og selvfølgelig Prestetjenesten som helhet. Og ikke minst søker du å utvikle enhetens ulike fag- og ansvarsområder, slik at vi kan møte nye oppgaver i et sykehus i stadig vekst og endring.

For ytterligere opplysninger om stillingen, ta kontakt med administrerende direktør Tone Ikdahl eller hovedprest Eirik Os. 

 

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi, samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

På Lovisenberg verdsetter vi mangfold og inkludering. Som sykehus for Oslos sentrumsbydeler møter vi mangfoldet i befolkningen hver dag. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til samarbeid og forståelse. Vi håper du vil bli en av oss!

 

Kontaktpersoner:

Eirik Os

mob: 458 34 204

Tone Ikdahl

mob: 948 48 756

Arbeidsgiver Lovisenberg diakonale sykehus
Kategori Helse, medisin og omsorg
Arbeidssted Lovisenberggt. 17, 0440 Oslo
Publisert 2022-09-05
Søknadsfrist 2022-09-25
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Lovisenberg diakonale sykehus
Lovisenberggata 17
456 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger