Kirketjener og gravplassarbeider - Svelvik sokn

Svelvik menighet søker – Kirketjener og gravplass arbeider i 60% fast stilling

Svelvik sokn ligger ca. 25 km sørøst for Drammen sentrum. Soknet har ca. 4000 medlemmer og består av tre kirker. Svelvik menighet har et rikt gudstjeneste- og menighetsliv og det feires gudstjeneste i Svelvik kirke (hovedkirke), samt en gang pr måned i Nesbygda og Berger kirke. I tilknytning til Svelvik kirke finner du også menighetens kirkestue hvor det arrangeres ulike aktiviteter igjennom hele året

Svelvik sokn har 3 gravplasser. To av de er i tilknytning til Berger og Svelvik kirke, og i tillegg er det en gravlund på Ebbestad hvor driftsbygningen til gravplass er lokalisert.

Denne stillingen er en del av staben i Svelvik menighet. Staben består av stabsleder, 2 prester, kantor, diakon, menighetspedagog, barne- og ungdomsarbeider, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og driftsleder gravplass.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver på gravplass:

 • Drift og vedlikehold av gravplassene
 • Graving av graver
 • Tilrettelegge og delta ved begravelser, bisettelser og urnenedsettelser
 • Drift og vedlikehold av grøntarealer og blomster stell
 • Vintervedlikehold – snørydding og strøing
 • Vedlikehold av utstyr og maskiner

Arbeidsoppgaver som kirketjener:

 • Klargjøre, rydde kirken i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter
 • Bidra med å foreta nødvendig tilsyn og vedlikehold av tekniske anlegg, inventar og bygninger
 • Sørge for forsvarlig tilgjengelighet til kirkene og andre bygg til enhver tid
 • Kirketjener er lokal brannvernleder
 • Stillingen medfører arbeid 1 søndag i mnd. i tillegg til noe kvelds- og lørdags arbeid i forbindelse med vielser, konserter eller andre aktiviteter i menigheten hvor det er behov for kirketjener

Kvalifikasjoner

 •  Ønskelig med fagbrev innen grønt fag
 • Førerkort klasse B og T (traktor)
 • Maskinførerbevis - gravemaskin ol.
 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid

Personlige egenskaper

 • Like praktisk arbeid og ha evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Utadvendt og serviceinnstilt
 • Fleksibel og gode samarbeidsevner
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Søker må være medlem av Den norske kirke
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En interessant og utfordrende stilling i et trivelig fagmiljø.
 • Lønnsplassering etter KAs HTA
 • Offentlig tjenestepensjon i Drammen kommunale pensjonskasse.

 

Kontaktinformasjon:

Per Arne Helgesen
Driftsleder gravplass Svelvik
 
Hilde Mari Ski
Personalkonsulent
Arbeidsgiver Drammen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Svelvik menighet, Storgaten 71A, 3060 Svelvik
Publisert 2024-07-05
Søknadsfrist 2024-08-04
Stillingstype Fast, 60% deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Drammen kirkelige fellesråd

Drammen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger