Menighetspedagog / kateket i Høvik menighet

Ønsker du en stilling hvor du kan jobbe med barn, trosopplæring og musikk? Gjennom et variert arbeid med mange forskjellige arrangementer og aktiviteter, har du mulighet til å knytte kontakter og bygge relasjoner i et stort og aktivt lokalmiljø. Høvik menighet er en stor menighet som ligger sentralt i Bærum, med om lag 12400 medlemmer. Menigheten har en godt etablert trosopplæringsplan, som du kan være med å sette ditt preg på. I tillegg blir du en del av en engasjert og dyktig stab, som samarbeider tverrfaglig.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for trosopplæringsplanen (0-18) i samarbeid med kateket
 • Hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av trosopplæringstiltakene for 0-13 år
 • Ansvarlig for barnekor og babysang
 • Ansvarlig for familietorsdag (middag og småbarnssang)
 • Rekruttering av frivillige til trosopplæringstiltak
 • Medansvar for enkelte trosopplæringstiltak for 14-18, i samarbeid med kateket

Kvalifikasjoner

 • Vi søker primært en person med utdannelse som menighetspedagog med musikalsk erfaring
 • Søkere med utdanning innen kristendom, teologi, pedagogikk, og med relevant praksis, vil også bli vurdert
 • Erfaring med kirkelig arbeid for barn og ungdom, og korarbeid
 • God på bruk av it-verktøy og sosiale medier

Særskilte krav 

 • Medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
 • Tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven § 20

Personlige egenskaper

 • Utadvendt og kontaktskapende
 • Trygg i egen kristen tro, og har god evne til å formidle tro til barn og unge
 • Ønsker, og mestrer, å engasjere deg i lokalmiljøet og å bygge nettverk
 • Evne til å lede andre
 • Gode evner til å planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • Evne til å arbeide strukturert og til å administrere
 • Like god til å arbeide selvstendig som i team
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En inspirert stab som liker å prøve ut nye ting og en engasjert menighet
 • Hos oss vil du inngå i et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger fra alle menighetene
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger i Bærum, med blant annet et felles faglig samarbeidsforum for alle undervisningsstillinger
 • Mentorordning for nyansatte
 • Trening i arbeidstiden
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP

Annet

 • Vi forventer at du vil utvikle deg og holde deg faglig oppdatert, og vi vil bidra til dette med tid og ressurser
 • Stillingen inneholder kvelds- og helgejobbing, dette avspaseres iht. avtale
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
 • Tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven § 20

 

Søknadsfrist: 11. august 2024

 

Kontakt

• Kristin Anskau, HR-sjef / fung. kirkeverge, 98267801, ka434@kirken.no

 

Høvik menighet ligger nær Oslo. Kirken er et landemerke langs E-18, et flott kirke- og signalbygg fra 1897. Nærhet til marka og fjorden gir gode muligheter for friluftsliv.  Bærum kommune har et rikt kulturliv. I Høvik sokn bor det om lag 19 000 og menigheten har, inkludert tilhørige, omlag 12 400  medlemmer. Høvik menighet har omlag 95 konfirmanter hvert år og et godt utviklet ledertreningsprogram.  Ungdomsarbeidet i Høvik menighet samarbeider med Norges KFUK KFUM og består bl.a av TenSingkor og klubb. Kontorene ligger i menighetshuset, ved Høvik kirke. 

Kirkelig fellesråd i Bærum er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 131 000 innbyggere, hvorav 72.000 er medlem i Den norske kirke. Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv og en aktiv medspiller bl.a i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. 

Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

Kirkelig fellesråd i Bærum skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentiet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. 

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Høvik, Bærum
Publisert 2024-07-09
Søknadsfrist 2024-08-11
Stillingstype Heltid, fast stilling, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådmann Halmrasts vei 14
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger