Lovisenberg diakonale sykehus
Lovisenberg diakonale sykehus
Lovisenberggata 17
456 Oslo