Kateket / Menighetspedagog

Drammen kirkelige fellesråd søker kateket / menighetspedagog - 100% fast stilling.

Stillingen vil være i Bragernes sokn. Bragernes sokn utgjør bydelene Øren og Bragernes med ca. 10.000 innbyggere, hvorav ca. 7.500 kirkemedlemmer. Bragernes er en aktiv sentrumsmenighet med et rikt og allsidig gudstjenesteliv, høy aktivitet og mange ressurser å spille på.

Bragernes menighet ønsker å være et sted der bredden av mennesker i folkekirken skal kjenne tilhørighet og eierskap.

Bragernes preges av et omfattende og variert menighetsarbeid med tyngdepunkt i det omfattende gudstjeneste- og musikklivet, deriblant en rekke kor for barn og unge. Vi arbeider kontinuerlig med å utvide tilbudet til barn og unge utover korarbeid, de aldersbestemte tiltakene, Knøtteklubb og Babysang. Oppslutningen om konfirmasjon er stabilt god (40-60 konfirmanter). Konfirmantåret starter med en ukes konfirmantleir. Deretter er det samlinger gjennom året, gudstjenester og ministranttjeneste for konfirmantene. Vi arbeider tverrfaglig også i menighetens arbeid for barn og unge. Det er mye godt arbeid å gå inn i for den som tilsettes som kateket / menighetspedagog. Samtidig vil det være god mulighet for å være med og forme og fornye arbeidet med barn og unge i menigheten.

Bragernes kirke fungerer som byens og prostiets hovedkirke. Den ligger sentralt, nær torget og byens pulserende liv. Bragernes menighetshus ved kirken, har romslige lokaler og kontorer for menighetens medarbeidere. Det er stor demografisk spennvidde i soknet, som omfatter to barneskoler, en ungdomsskole og en rekke barnehager.

Soknet betjenes av sokneprest, kapellan, diakon, fire kantorer, kateket, to kirketjenere og koordinator for åpen kirke. Flere ulønnede medarbeidere utfører ukentlig en stor innsats også på menighetskontoret, og er del av stabsfellesskapet.

 

Hovedarbeidsområder

 • Lede menighetens undervisningstjeneste med vekt på arbeidet for barn og unge
 • Lede konfirmantarbeid og ledertrening for unge
 • Rekruttere og følge opp ledere og andre frivillige i barne-, ungdoms- og konfirmantarbeidet
 • Delta i samarbeidet med skoler og barnehager
 • Knytte menighetens barne- og ungdomsarbeid opp mot søndagens hovedgudstjeneste
 • Stillingen medfører kvelds- og helgearbeid, samt leirarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke eller tilsvarende
 • Pedagogisk utdanning
 • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom

Personlige egenskaper

 • Engasjement for arbeid med kirkelig undervisning og læring blant barn og unge
 • Gode pedagogiske og administrative evner
 • Gode evner til formidling, kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Evne til å se og inkludere mennesker
 • Evne til å arbeide både selvstendig og tverrfaglig i samarbeid med stab og frivillige
 • Glad i folkekirken og gudstjenestefeiring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariff
 • Pensjonsordning
 • Variert og utfordrende jobb

Det vigsles til stillingen, dersom den som ansettes er utdannet kateket. Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke, og beherske norsk skriftlig og muntlig.
Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

 

Kontaktinformasjon:

Per Erik Brodal
Sokneprest
 
Hilde Mari Ski
Personalkonsulent
Arbeidsgiver Drammen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bragernes menighetshus, Kirkegata 7, 3016 Drammen
Publisert 2024-07-05
Søknadsfrist 2024-08-12
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Drammen kirkelige fellesråd

Drammen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger