Sokneprest i Namdal prosti med Overhalla sokn som tjenestested

Velkommen til Overhalla, et spennende sted i Namdal prosti!

Overhalla kommune har ca. 4 000 innbyggere, og består av tettstedene Ranemsletta, Skage, Skogmo og Øysletta. Kommunen ligger på begge sider av lakseelva Namsen. Navnet Overhalla stammer fra det norrønske «Æfri Halfa», og det er mye historie i kommunen og flere hundre kulturminner. Kommunen ligger sentralt i Namdalen, og har et meget aktivt og bredspektret næringsliv. Avstanden til nærmeste by, Namsos, er 25 km fra kommunesenteret Ranemsletta.
Overhalla har tre barnehager (en privat) og tre grunnskoler (en privat) i nye moderne bygg. I tillegg er det et godt tilbud innen kultur og idrett. Det er et aktivt bygdemiljø i de forskjellige grendene i kommunen, og svært gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.

Folkekirken står sterkt i kommunen, hvor 79 % av innbyggerne er medlem av Den norske kirke.
Soknet har to kirker: Ranem kirke fra 1150 og Skage kirke fra 1903. Det holdes to gudstjenester i Ranem kirke og en gudstjeneste i Skage kirke pr. mnd. I tillegg kommer høytidsgudstjenestene i jul, påske og pinse. Det arrangeres også utegudstjenester flere steder.

Soknet hadde i 2023 40 døpte, 33 konfirmanter, ni vielser og 44 gravferder.  
Soknet betjenes av sokneprest, kirkeverge/menighetssekretær, kantor og kirketjener. Lokalt kirkekontor ligger i Overhalla kommunehus med arbeidsplasser for de ansatte. Vi tilhører Midtre Namdal kirkelige fellesråd som styres fra Namsos.

Soknepresten vil ha det vidstrakte Namdal prosti som sitt tjenesteområde. Her gis prestene rom til personlige initiativ utfra sine interesser og egenskaper. Foruten prosten er det 13 faste prestestillinger i prostiet. Prestene samles til personalmøte med prosten ca én gang i måneden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Forberedelse og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Andakter på helsetunet sammen med kantor
 • Konfirmantarbeid
 • Medlem av Overhalla menighetsråd
 • Angående andre arbeidsoppgaver er det rom for personlig initiativ ut fra interesser og egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Søkere må fylle vilkårene i henhold til kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr.  § 3 i Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for menighetsprester. 
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest. 

 

 • Det åpnes for at ikke-kvalifiserte kan søke, med forutsetning om en plan om et Prest-under-utdanning-løp.

Om "Prest under utdanning" (PUU):

PUU er en stilling som muliggjør ikke-kvalifiserte som ønsker å bli prest, til å oppnå de nødvendige kvalifikasjoner. Det er en fast stilling, hvor det i gjennomsnitt settes av 40% lønnet permisjon for hele studieperioden. Det gis inntil fire år for å fullføre studiet. En slik stilling forutsetter opptak på aktuelle studier innen maksimalt 6mnd etter tilsetting. 
For mer informasjon om PUU-løpet, se Prest under utdanning - www.kirken.no//nb-NO/bli-med/jobb-i-den-norske-kirke/prest%20under%20utdanning/ og kontakt de teologiske utdanningsinstitusjonene. Også bispedømmekontoret vil være behjelpelig ved spørsmål.

 

Personlige egenskaper

Vi søker etter en sokneprest som:

 • er selvstendig og tar initiativ i arbeidet med gudstjenester og menighetsutvikling
 • har lederegenskaper og samarbeider med stab og frivillige medarbeidere
 • er en inspirator og viktig samarbeidspartner for menighetsrådet
 • er kontaktskapende og engasjerer seg i samfunnet
 • trives med å arbeide med konfirmanter
 • er en synlig og tilgjengelig samtalepartner for ungdom
 • har tid og omsorg for enkeltmennesket

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i kode 1555 Sokneprest (egne betingelser for Prest-under-utdanning, innplasseres i kode 0950 Prestevikar). Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning.

 

Nidaros bispedømme skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende:
a) endring i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning.
b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.
Søknad sendes elektronisk via https://kirkejobb.no  - Nidaros bispedømme

 

Kontaktinformasjon:

Gustav Danielsen
fungerende prost
 E-post:gd682@kirken.no
 
Håkon Olaussen
HR-leder
 E-post:ho585@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Svalivegen 2, 7863 Overhalla
Publisert 2024-05-27
Søknadsfrist 2024-06-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger