Landdirektør til Kambodsja

Vil du lede et dedikert team av lokalt ansatte på landkontoret og styrke Misjonsalliansens arbeid mot fattigdom og urettferdighet i Kambodsja?

Som vår nye landdirektør vil du spille en nøkkelrolle i å videreutvikle arbeidet vårt i tråd med Misjonsalliansens globale strategi. Du vil få ansvaret for å forvalte en programportefølje i vekst, i samarbeid med lokale partnere og landkontorets lokale ansatte. 

 

Din rolle: 

 • Strategisk ledelse og daglig drift av landkontoret
 • Ansvar for vekst, kvalitet og videreutvikling av vårt programarbeid
 • Skaffe ny finansiering og legge til rette for innovasjon
 • Sikre økonomistyring og etterlevelse, inkludert arbeid mot korrupsjon
 • Representere Misjonsalliansen lokalt gjennom å bygge relasjoner og nettverk med partnere, andre organisasjoner, potensielle donorer og privat sektor

Som landdirektør i Misjonsalliansen vil du være en del av et større team av landdirektører globalt, og rapportere direkte til Utenlandssjef i Oslo. Vi søker en leder som er motivert for å representere en kristen organisasjon og vårt oppdrag for å bekjempe fattigdom og fremme rettferdighet. 

 

Utsending i Misjonsalliansen:

Du vil bli ansatt som utsending fra Misjonsalliansen, og sendt ut fra din lokale kirke. Som utsending har du en viktig rolle som bindeledd mellom våre støttespillere i Norge og arbeidet vårt ute. Det er mulighet for at begge ektefeller vurderes og ansettes, hver med sine ansvarsområder. Landkontoret mottar jevnlig besøk fra donorer, ungdomsgrupper og kortvarige norske frivillige og dette kan være utgangspunkt for en egen stilling.  

 

Din profil:

 • Dokumentert ledererfaring, gjerne fra tverrkulturelle teams og ledelse av ledere
 • Erfaring med langsiktig utviklingsarbeid, eller annet internasjonalt arbeid
 • Kompetanse i å samarbeide med partner-organisasjoner og kirker
 • Kjennskap til arbeid med sivilt samfunn, diakoni og norsk utviklingspolitikk
 • God forståelse for økonomisk oppfølging og erfaring med tilskuddsforvaltning eller institusjonelle givere
 • Relevant høyere utdanning gjerne innen samfunnsfag, internasjonale relasjoner/utvikling, økonomi el.

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å tenke strategisk og sterke analytiske evner
 • Strukturert og handlingsorientert
 • Evne til å inspirere andre og lede team mot felles mål
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 

Vi tilbyr:

 • Viktig lederjobb i en verdibasert organisasjon i endring
 • En levende organisasjon med engasjerte kollegaer
 • Lønn etter avtale

 

Oppstartsdato vil bli bestemt etter avtale, fortrinnsvis i januar 2025. Søker bør ha intensjon om et 4 års engasjement. Oppstartsdato vil bli bestemt etter avtale, fortrinnsvis i januar 2025.

 

Phnom Penh, Kambodsja er klassifisert som lav risiko tjenestested for familier. Reiseaktiviteter må forventes både nasjonalt og internasjonalt, og arbeidsspråket er engelsk.

 

Om arbeidsgiveren

Misjonsalliansen er en global kristen organisasjon som bekjemper fattigdom og fremmer rettferdighet. Sammen med lokale partnere arbeider vi for økonomisk inkludering, beskyttelse og styrking av lokalsamfunn i 11 land i Asia, Afrika og Latin Amerika. Misjonsalliansen mottar støtte fra Norad gjennom Digni til Kambodsja.
Misjonsalliansen har arbeidet i Kambodsja siden 2007, hovedsakelig i samarbeid med mindre nasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner. Landkontoret har erfaring med å mobilisere lokalsamfunn, inntektsskapende arbeid og livsmestring for barn og unge. De har vært nyskapende innen næringsutvikling og implementerer selv chatboten ROKSI med veiledning av mindre næringsdrivende. Misjonsalliansen er del av et stort nettverk av andre NGO-er som jobber i Kambodsja.
Landkontoret i Phnom Penh har 15 nasjonalt ansatte og er et veletablert kontor med et årlig budsjett på ca. 27 millioner kroner i 2024. Landdirektøren leder det strategiske arbeidet og den daglige driften sammen med et lederteam som inkluderer programleder/nestleder, operativ leder og prosjektleder. Landdirektøren får ansvar for å gjennomføre Misjonsalliansens globale strategi 2024-2028 i Kambodsja, der hovedfokus vil være å konsolidere programporteføljen og definere områder for vekst.

 

Bli kjent med Misjonsalliansen

 

Kontaktinformasjon:

Trine Grønborg Christensen

Telf: 97 03 77 21

 

Heidi Sandvand Hegertun

Telf: 41 65 97 51

Arbeidsgiver Misjonsalliansen
Kategori Ledelse innen misjon/teologi/bistand
Arbeidssted Kambodsja
Publisert 2024-05-24
Søknadsfrist 2024-06-04
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Ideell
Søk på stillingen
Misjonsalliansen

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger