Kantor/ kirkemusiker

Det er ledig 80 % fast stilling som kantor/kirkemusiker i Vestvågøy kirkelige fellesråd, Lofoten prosti. Mulighet til 20% i Vestvågøy kulturskole ved relevant utdanning.

Vestvågøy kommune har ca 11.500 innbyggere og er en kommune i vekst med allsidige tilbud og god tilgang til natur. Det er ca 17 årsverk i kirka på Vestvågøy, i ca 20 stillinger inkl 4 prester. Det er 5 kirkebygg og 1 kapell. Buksnes og Hol sokn vil være primærområdet med ansvar for det kirkemusikalske arbeidet, men det vil bli tjenester i 5 sokn. Det er orgel i alle kirker og flygel/piano. Mer informasjon om instrumentene www.vestvagoy.kirken.no/kirker (se nederst)

 

Arbeidsoppgaver:

 • Tjenestegjøre ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Utvikle sang- kor- og musikkarbeid for menigheten, både i gudstjenestelivet og i øvrige menighetsaktiviteter, gjerne med barn og unge.
 • Bistå i gjennomføring av konserter og andre arrangement i samarbeid med kollegaer, frivillige og menighetsråd
 • Medvirke i skole-kirke- og institusjonsarbeid
 • Ansvar for tilsyn med kirkens instrumenter

 

Det må påberegnes arbeid inntil tre helger i måneden og i kirkens høytider. Arbeidstid er 28,4 t/uke i turnus. Det vil bli fri i enkelte høytider i rullering med den 2. kantorstillingen i fellesrådet, og det arbeids med å utvikle mulighet for sammenhengende fridager. Sommerferie har egen ordning, siden det er mange lørdager med vielser i denne perioden.

 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent kirkemusikalsk utdanning i tråd med tjenesteordningen for kantorer
 • Kirkemusikals utdanning eller annet som kan kompensere for dette
 • Søkere med annen relevant utdanning bør ha musikk på bachelor-nivå
 • Allsidig musiker, som kan ivareta klassiske kirkemusikktradisjoner og nyere musikkformer,
 • Det kan bli aktuelt med prøvespill
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og med god framdrift
 • Gode samarbeidsevner
 • Inspirere og engasjere medarbeidere og frivillige
 • Beherske skandinavisk språk

 

Tiltredelse 01.09 eller etter avtale. Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke. Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende tariffavtaler i Den norske kirke med pensjonsordning i KLP. Den som tilsettes må ha førerkort og disponere bil i tjenesten. Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. Trossamfunnsloven § 20.

 

Kontakt om stillingen kan tas med kirkeverge Anne Lise Haakestad 40449959 eller kantor Ken-Gøran Mikkelsen 93620073. Søknad sendes til Vestvågøy kirkekontor, Tamyra 24, 8730 Leknes eller post@vestvagoy.kirken.no

Søknadsfrist 23.mai.

Arbeidsgiver Vestvågøy kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tamyra 24, 8370 Leknes
Publisert 2024-05-06
Søknadsfrist 2024-05-23
Stillingstype Fast, 80% deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Vestvågøy kirkelige fellesråd

Lofoten
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger