Kateket / Kyrkjelydspedagog, fast stilling 100%

Trusopplæringa i Stord og Nysæter.

Fast stilling som kyrkjelydspedagog, 100 % frå 01.08.2024 eller etter avtale.

Arbeidsområde

 • Oppgåver innan trusopplæring og kyrkjeleg undervisning med særleg fokus på aldersgruppa 0-18 år.
 • Fordelinga av oppgåver innan trusopplæring vil bli vurdert ut frå kvalifikasjonar m.m

Kvalifikasjonar

 • Utdanning som kyrkjelydspedagog eller kateket.
 • Søkjarar med utdanning innan kristendom, teologi og pedagogikk vil også bli vurdert.
 • Erfaring med kyrkjeleg arbeid for barn og unge.
 • Erfaring med å bruka IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet.
 • Den som vert tilsett, skal leggja fram tilfredsstillande politiattest jfr. Kyrkjelova § 29.
 • Du må vera medlem i Den norske kyrkja.
 • Personlege eigenskapar vil verta vektlagde.

Personlege eigenskapar

 • Hjarte for barn og unge.
 • God formidlingsevne.
 • God evne til å planlegga og drifta ulike aktivitetar og tiltak.
 • God relasjonsbyggjar.
 • Kreativ og nyskapande.
 • God evne til å arbeida sjølvstendig og under leiing/rettleiing i team.
 • Evne og vilje til samarbeid.

Me kan tilby

 • Utfordrande og meiningsfylte arbeidsoppgåver i eit godt, tverrfagleg stabsfellesskap med kompetente og engasjerte medarbeidarar
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Løn etter gjeldande KA-tariff.
 • Pensjonsordning i KLP

Anna

 • Tilsetjing skjer med Stord kyrkjelege fellesråd som arbeidsgjevar og med sokna Stord og Nysæter som arbeidsområde.
 • Kontorstad: Stord kyrkjekontor i Leirvik sentrum.
 • Du må trivast med ein del kveld -og helgejobbing. Avspasering etter avtale.

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å venda seg til kyrkjelydspedagog Ingvild Baugstø Almås tlf. 997 85 312, eller kyrkjeverje/dagleg leiar, Liv Kari Bru 473 50 754, eller via e-post til: liv.kari@kyrkja-stord.no

 

 

Hjemmeside: https://www.kyrkjastord.no

 

Stord kommune ligg sentralt i Sunnhordland, og har om lag 19.000 innbyggjarar. Fellesrådsområdet femner om Stord og Nysæter sokn, med 2 kyrkjer og Huglo bedehuskapell. Dei komande åra står kyrkja føre spanande endringar og nye utfordringar. Fellesrådet er arbeidsgjevar for 14 tilsette; diakon, diakonimedarbeidar, kantor, kyrkjemusikar, kyrkjelydspedagog, gravplasssarbeidarar, kyrkjetenarar og administrativt personale, til saman om lag 12 årsverk. I tillegg er det 2 sokneprestar og 1 ungdomsprest.

Arbeidsgiver Stord kyrkjelege fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sæ 21, 5417 Stord
Publisert 2024-04-11
Søknadsfrist 2023-05-03
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stord kyrkjelege fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger