Sokneprest Stiklestad prosti med Steinkjer og Egge sokn som særskilt tjenestested

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Er du glad i folkekirka og mangfoldet? Vil du bidra til å utvikle menighetene i Steinkjer og Egge og gjøre evangeliet relevant for folk i Steinkjer?

Da er du hjertelig velkommen til oss!
 
Vakker natur, sterk historie og tydelig folkekirke preger Steinkjer.

Steinkjer kommune har ca. 24.500 innbyggere og byen er administrasjonssted for fylkeskommunen. Steinkjer ligger innerst i Trondheimsfjorden langs E6 og Nordlandsbanen. Det tar ca. 75 min. med bil eller tog til Trondheim lufthavn.

I Steinkjer kommune er det ti sokn. Steinkjer og Egge sokn utgjør sentrumsområdet i byen, og har til sammen 10.000 medlemmer. Menighetene har et tett samarbeid, og betjenes av 2,5 prester, en undervisningsleder, 0,5 diakoniarbeider, 2 kantorer og 2 kirketjenere. I tillegg er det 3 menighetspedagoger i Steinkjer kirkelig fellesråd. Det tverrfaglige samarbeidet fungerer godt og vi vil ønske deg hjertelig velkommen hos oss som del av vår stab og team. Som sokneprest får du kontor i Steinkjer sentrum, sammen med prestekolleger og ansatte i Steinkjer kirkelige fellesråd. Det er gode kontorfasiliteter og kirkekontoret er lokalisert i rådhuset midt i byen med gangavstand til Steinkjer kirke. Du vil ha sete i Steinkjer menighetsråd som har 4 av 10 møter sammen med Egge menighetsråd.
 
Steinkjer kirke, også kalt for Weidemannkatedralen, ligger midt i byens sentrum, like ved det nye kulturhuset som åpnet i september. Kirka er særlig kjent for Weidemanns kunst i altermaleri og glassmosaikk. Egge kirke er en langkirke i tre fra 1870, og ligger på historisk grunn like ved Egge gård. Steinkjer har også et gravkapell.
 
Et engasjert menighetsråd og mange frivillige ser fram til et godt samarbeid med den nye presten. Vår nye prest skal være inkluderende, samarbeidsvillig og raus.
 
Som sokneprest vil du ha både gudstjenester, kirkelige handlinger, skole- og barnehagesamarbeid, andakter på institusjoner og arbeid med konfirmanter. Det er samarbeid om leir o.a. for konfirmantene i fellesrådsområdet. Steinkjer og Egge har ca. 120 konfirmanter pr år. Prestene har gravferdsuker, med ansvar omtrent hver tredje uke.
 
Stiklestad prosti består av kommunene Steinkjer, Snåsa, Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta med til sammen 26 menigheter. Medlemstallet i Steinkjer kommune ligger på rundt 82 %. I Stiklestad prostiet har vi 16,5 soknepreststillinger, en prostiprest og prosten. Prosten har møte med prestene omtrent en gang i måneden, til fellesskap og faglig utviklingsarbeid.


For mer informasjon se om kommunen, se www.steinkjer.kommune.no  
www.kirken.no/steinkjer  - Steinkjer kirkelige fellesråd
www.kirken.no/nidaros  - Nidaros bispedømme

 

Arbeidsoppgaver

Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.

Kvalifikasjoner

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest", jf. § 2 i Forskrift for tilsetting som menighetsprest og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
 • Målformen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.

 

Det åpnes for at ikke-kvalifiserte kan søke, med forutsetning om en plan om et Prest-under-utdanning-løp.
Om "Prest under utdanning" (PUU):
PUU er en stilling som muliggjør ikke-kvalifiserte som ønsker å bli prest, til å oppnå de nødvendige kvalifikasjoner. Det er en fast stilling, hvor det i gjennomsnitt settes av 40% lønnet permisjon for hele studieperiode. Det gis inntil fire år for å fullføre studiet. En slik stilling forutsetter opptak på aktuelle studier innen maksimalt 6mnd etter tilsetting. 
For mer informasjon om PUU-løpet, se Prest under utdanning - www.kirken.no//nb-NO/bli-med/jobb-i-den-norske-kirke/prest%20under%20utdanning/ , og kontakt de teologiske utdanningsinstitusjonene. Også bispedømmekontoret vil være behjelpelig ved spørsmål.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en prest som

 • har vilje til å bidra til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement i forhold til frivillige, embets- og rådsansatte
 • liker å jobbe med gudstjeneste- og menighetsutvikling og som vil engasjere seg for en åpen og inkluderende folkekirke 
 • kan arbeide selvstendig og i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeidere.
 • er kontaktskapende, løsningsorientert og kan administrere arbeidet sitt på en god og effektiv måte

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i kode 1555 Sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning
 • Ved PUU-tilsetting er det egne betingelser for lønnsplassering. Arbeidsmengde og arbeidsoppgaver justeres i tråd med PUU-løp, i dialog med prost. 

 

Bispedømmet har mål om å få en balansert alders- og kjønnssammensetning i sokn/prosti samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende:
a) endring i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning.
b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.
Søknad sendes elektronisk via https://kirkejobb.no  - Nidaros bispedømme

 

Kontaktinformasjon:

Christine Waanders
Prost
 E-post:cw558@kirken.no
 
Tom Elvebakk
Personalsjef
 E-post:te663@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Steinkjer, Norge
Publisert 2024-03-20
Søknadsfrist 2024-04-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger