Sokneprest Orkdal prosti, med Halsa som tjenestested

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Soknepreststillingen i Halsa sokn, Orkdal prosti, Nidaros bispedømme er ledig med tiltredelse 01.10.24

Halsa sokn har ca. 1500 innbyggere. Næringsveiene har røtter i lokale jordbruks-, båt og kysttradisjoner. I tillegg er servicenæringene ikke ubetydelige. Det er nettopp bygget ny barne-og ungdomsskole på Liabøen med svært moderne svømmehall, og det er kommunal barnehage i soknet. Kyststamveien, E-39, går gjennom soknet, og det er ca 1 time til Kristiansund og Kvernberget flyplass. Til Trondheim og Værnes tar det ca. 2 ½ time med bil. Det ligger svært godt til rette for friluftsliv med god tilgang til fjord og fjell. Det er et rikt kulturliv i soknet med bl.a. blandakor. 
Orkdal prosti har 18 sokn og 6 fellesråd. I tillegg til prosten er det 12 soknepreststillinger og 1 prostipreststilling i prostiet. Det er 5 diakonstillinger, en kateketstilling og syv menighetspedagoger i større eller mindre stillinger i prostiet. Prostesetet ligger på Fannrem i Orkdal, ca. 40 km. fra Trondheim. Det er sykehus i Orkdal og 5 videregående skoler i prostiet.
Prestene i Orkdal prosti samles regelmessig til faglige og sosiale samlinger, innkalt av prosten.
Stillingen har Halsa sokn som særskilt arbeidsområde, men den som tilsettes må også påregne å gjøre tjeneste i de andre soknene i Heim kirkelige fellesråd (Vinje, Hemne og Heim) og slik samarbeide med de to andre sokneprestene. Det er kirkekontor på Liabøen der saksbehandler for Heim kirkelige fellesråd også har kontor. Det er ønskelig at soknepresten betjener dette sammen med avdelingsleder.
Kirkelig fellesråd har også store og tjenlige kontorlokaler i sokkelen på misjonshuset på Kyrksæterøra. Her har kirkeverge, sokneprester, sekretær, trosopplærer og kantor kontor. Det er nettopp tilsatt diakon i fellesrådet. Det er ønskelig at soknepresten i Halsa deltar på stabsmøter m.m. her.
Det er to kirker i soknet med hver sin gravplass:
Halsa kyrkje er en korskirke fra 1724 og ligger ved Halsanaustan, et par kilometer fra Halsa fergekai.
Valsøyfjord kirke er fra 1864 og ligger på Otnes, 20 minutter fra Halsa kyrkje.

Begge kirkene er i god stand og fikk nytt orgel med svært god kvalitet i løpet av 1980-tallet.

Statistikk for 2023: 8 dåp, 14 konfirmanter, 4 vielser og 15 gravferder. 

Det er god oppslutning om de kirkelige handlingene i soknet. Soknepresten har sammen med trosopplærer ansvar for konfirmantforberedelsene, og det er noen fellestiltak med konfirmantene i de andre soknene i kommunen. Folkekirken står sterkt i soknet. Innbyggerne er glade i kirkene sine, og dette året er det storstilt markering av 300-års jubileet for Halsa kyrkje der barn, unge, voksne og eldre er inkludert i feiringen. Gudstjenestedeltakelsen er likevel variabel.
På Liabøen ligger Halsa sykeheim, Liatun aldersboliger og Halsa psyk.senter. På institusjonene er det regelmessige andakter og gudstjenester. Det er nylig vedtatt gudstjenesteforordning for soknet, og biskopen har forordnet …. Gudstjenester i Halsa sokn pr. år.
For mer informasjon: Se www.heim.kommune.no eller www.kirken.no/heim

 

Arbeidsoppgaver

 • Alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester
 • Sete i Halsa sokneråd
 • Ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Beredskapsturnus i prostiet
 • Samledelse med kirkevergen

Kvalifikasjoner

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrift om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en prest som:

 • kan fylle stillingen i henhold til tjenesteordningen som beskrevet ovenfor.
 • er glad i mennesker; er kontaktskapende og relasjonsbyggende og som kan bidra til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement
 • kan arbeide selvstendig, men også i team
 • har interesse for og erfaring fra arbeid blant barn og unge
 • er brobygger mellom ulike kirkelige miljø
 • kan beherske begge målformer

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i kode 1555 Sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Skyssgodtgjøring etter gjeldende sats
 • Arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.

 

Bispedømmet har mål om å få en balansert alders- og kjønnssammensetning i sokn/prosti samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende:
a) endring i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning.
b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.
Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.no  - Nidaros bispedømme

 

Kontaktinformasjon:

Dagfinn Thomassen
Prost
 E-post:dt223@kirken.no
 
Tom Elvebakk
seksjonsleder
 E-post:te663@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Holandsfjordveien 11, 8178 Halsa
Publisert 2024-03-20
Søknadsfrist 2024-04-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger