Kirkeverge

Vi søker ny kirkeverge i Haugesund!

Vi søker en kirkeverge som har god ledererfaring, og med en sterk og oppriktig interesse og forståelse for kirkens arbeid og rolle i samfunnet. Du skal sammen med dedikerte medarbeidere utvikle Den norske kirkes arbeid i Haugesund. Sammen skal dere gi menighetene mulighet til å utvikle seg og gi gode tjenester til innbyggerne. Derfor er det viktig at du har god kjennskap til menighetsarbeid og av hva som skal til for å utvikle kirken videre i vår tid.

 

OM ARBEIDSGIVER

Haugesund kirkelige fellesråd er et fellesorgan for Rossabø, Vår Frelsers og Skåre menigheter. Vi har fire kirkebygg i drift og to kapell som brukes til gravferd samt en driftsbygning som er sentral for oppgaven som gravplassmyndighet i Haugesund kommune med 5 gravplasser i tillegg til gravplassen på Røvær.   

Fellesrådet består av to representanter fra hvert av menighetsrådene, en representant fra biskopen og en representant fra Haugesund kommune. 

 

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER

Kirkevergen har delegert myndighet til å lede fellesrådets virksomhet. Dette innebærer overordnet ansvar for personal, økonomi, gravferdsforvaltning samt drift av bygg og anlegg. Alt i nært samarbeid med driftssjef for gravlunder og kirkebygg, HMS/K leder og personalleder. Virksomheten har et samlet driftsbudsjett på rundt 35. mill. kroner.

Kirkevergen innehar arbeidsgiveransvar for 29 ansatte i hele stillinger samt unge kirketjenere på timebasis. I tillegg yter kirkevergen kontor og administrative støtte til prestene og prosten som er ansatt i Den norske kirke. Menighetene i fellesrådets arbeidsområde omfatter 5 prester og en prost.

Kirkevergen ivaretar også administrative og samordnende oppgaver på vegne av menighetsrådene herunder knyttet til økonomi, personell og planverk.

Andre sentrale ansvarsområder og oppgaver er å:

 • sørge for effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressurser
 • utvikle og legge til rette for et godt arbeidsmiljø og godt samarbeid mellom ansatte i menighetene, driftsavdelingen og de to arbeidsgiverlinjene
 • legge til rette for en effektiv organisasjon som leverer tjenester av høy kvalitet
 • sikre at fellesrådet gis best mulig grunnlag for å gjennomføre strategier og planer for å sikre måloppnåelse 
 • arbeide for å ivareta soknenes interesser og fremme samarbeid mellom soknene
 • sørge for at virksomheten drives etter Den norske kirkes vedtatte kirkeordning
 • være saksbehandler og sekretær for fellesrådet
 • ivareta kontakten med kommunen sin administrativ ledelse

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

For å lykkes i rollen er det viktig at du har

 • relevant høyere utdanning, gjerne innen ledelse, administrasjon og økonomi
 • erfaring som leder
 • gode kommunikasjonsevner
 • god organisasjonsforståelse og kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • erfaring med organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • god digital kompetanse

Videre ser vi for oss at du

 • har et sterkt engasjement for kirke- og menighetsliv og identifiserer deg med Den norske kirke
 • er løsningsorientert
 • er opptatt av resultat og kvalitet
 • er en tydelig og trygg leder
 • er til inspirasjon for ansatte og råd
 • er god til å formulere deg både muntlig og skriftlig
 • er en god lytter og formidler

HVORFOR HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD?

 • Vi har interessante og spennende utfordringer. Hos oss får du et hyggelig, fleksibelt og utviklingsorientert miljø med høyt faglig nivå. Du vil ha gode muligheter til å forme din egen hverdag og får ansvar og utfordringer som gir mulighet for utvikling.
 • Vi har de siste årene bygget opp en dyktig ledergruppe som gir kirkevergen god støtte til administrasjon, personalledelse, HMS/K ledelse og ikke minst i drift av gravplasser og drift av bygg- og anlegg
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, ordnede arbeidsforhold, god pensjonsordning og gode forsikringsordninger. 

DEN SOM ANSETTES MÅ OGSÅ

 • være medlem i Den norske kirke
 • ha førerkort klasse B og kunne disponere bil
 • være innstilt på noe møtevirksomhet på ettermiddags- og kveldstid 

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester, referanser og vitnemål vedlegges søknad.

Spørsmål til stillingen kan rettes til leder i fellesrådet Rita Leinan tlf. 482 19 271.

 

Søknadsfrist: 17. mars.

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ønske om å bli unntatt fra denne listen må grunngis i søknadsportalen, og du vil uansett få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.

Tiltredelse: så raskt som mulig.

 

CV og søknad sendes på e-post til personalleder Tom Landås: tl766@kirken.no

Arbeidsgiver Haugesund kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skåregaten 145, 5527 Haugesund
Publisert 2024-02-23
Søknadsfrist 2024-03-17
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Haugesund kirkelige fellesråd
Skåregaten 145
5527 Haugesund
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger