Gårdsbestyrer – Avdelingsleder landbruk

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har i dag ca. 150 elever på videregående, 45 på barneskolen (1.–7. trinn) og er ca. 80 ansatte. De fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er at Val utvikler hele mennesket. Eiendommen er på 4.200 daa, hvorav 2.200 daa er produktiv skog.

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor landbruk:

  • Vi har Vg2 og Vg3 landbruk, samt fordypning i landbruk på Vg1 naturbruk.
  • Våre husdyrproduksjoner er melkeproduksjon, sau og ammegeit.
  • Fôrproduksjon på ca. 750 daa.
  • Skolen har moderne og oppdatert fjøs og utstyr, samt verksted.  

 

Vi søker nå etter:

Gårdsbestyrer – Avdelingsleder landbruk

Hovedoppgaven er å lede den daglige driften av gården. Dette skjer i samarbeid med de andre som jobber der, samt lærere og elever på landbruksfag. Det er et allsidig arbeid med blant annet samarbeid med undervisningsavdelingen og skolen for øvrig, økonomi, planlegging og mye praktisk arbeid på gården. Som avdelingsleder har man ansvaret for hele driften og alt som har med gården å gjøre. Man må regne med noe arbeid utenom ordinær arbeidstid i forbindelse med onnene og husdyravdelingene. Undervisningsoppgaver kan også være aktuelt.

Den som tilsettes bør fortrinnsvis ha høyere landbruksutdanning og erfaring med gårdsdrift. Annen utdanning og erfaring kan kompensere for dette. Du bør ha bra kjennskap til en eller flere av produksjonene våre. Personlige egenskaper blir vektlagt, herunder lederegenskaper.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdigrunnlaget for Misjonssambandets skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte kunne delta i tilsynsordning og sosialpedagogisk arbeid i forbindelse med internatet.

Skolen tilbyr lønn etter regulativ.
Pensjon i Statens pensjonskasse.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist er 8. mars.
Tiltredelse 1. juni 2024
 eller senere etter nærmere avtale.

Kontaktperson for stillingen er rektor Kjartan Åsebø på tlf 979 76 075 / kaasebo@valskoler.no

Søknad sendes til post@valskoler.no

 

Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Arbeidsgiver Val skoler
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Nærøysund, Ytre Namdal
Publisert 2024-02-23
Søknadsfrist 2024-03-08
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Val skoler

Kolvereid
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger