Kyrkjeverje/dagleg leiar

Stillinga som kyrkjeverje i Suldal kyrkjelege fellesråd er ledig frå 1. august.

I fellesrådsområdet (Suldal kommune) er det 4 sokn, 4 kyrkjer og to kapell. Kyrkjekontoret ligg i kommunesenteret, Sand, og i staben er det to sokneprestar, diakon, kyrkjelydspedagog, organist og kyrkjeverje.

Suldal kommune ligg nordaust i Rogaland, og det bur i underkant av 4000 personar i kommunen. Vakker og variert natur som strekkjer seg frå fjord til høgfjell gir gode forhold for friluftsliv heile året. Det er godt barnehage-, skule- og kulturtilbod i kommunen.

 

Arbeidsoppgåver

Kyrkjeverja er dagleg leiar for fellesrådet si verksemd. Dagleg leiar har ansvar for saksførebuing og iverksetjing av tiltak vedtatt av kyrkjeleg fellesråd. Hovudoppgåvene vil vera innafor følgjande felt:

 • Personalansvar for dei tilsette i kyrkjeleg fellesråd
 • Budsjett og økonomistyring
 • Drift, vedlikehald og nyanlegg knytt til kyrkjer/kapell
 • Forvaltning av gravplassar
 • Samarbeid med sokneråda og med kommunen
 • Informasjonsarbeid

Kvalifikasjonar

 • Relevant universitets-/høgskuleutdanning
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Kjennskap til organisering og arbeid i Den norske kyrkja

Personlige eigenskapar

 • Evne til å arbeida sjølvstendig, samarbeida og motivera
 • Personleg eignaheit vil verta vektlagt.
 • Løysingsorientert

Søkjar må vera medlem i Den norske kyrkja. Den tilsette må disponera eigen bil. Administrasjonsspråk er nynorsk.

Vi tilbyr

 • Ei mangfaldig, meiningsfull og sjølvstendig stilling i eit raust arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i Klp

 

Kontaktinformasjon:

Anne Marit Øvstebø
Kyrkjeverje
Arbeidsgiver Suldal kyrkjelege fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sandsvegen 134, 4230 Sand
Publisert 2024-02-19
Søknadsfrist 2024-03-10
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Suldal kyrkjelege fellesråd
Sandsvegen 134
4230 Sand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger