Kateket/Menighetspedagog

100% stilling i Haslum menighet i Kirkelig Fellesråd i Bærum

Vil du være med og jobbe for unges plass og rolle i kirka? Vil du bety noe i ungdommers liv?

Haslum menighet søker deg som er glad i å se, utfordre og utruste ungdommer og som vil videreutvikle dette konfirmant-og ungdomsarbeidet i menigheten.

Konfirmantarbeidet har godt omdømme og kullene er på ca 70-90 konfirmanter per år. Konfirmantarbeidet er en viktig inngang til videre ungdomsarbeid. Haslum menighet har også et godt arbeid for tweens, som drives i samarbeid med frivillige. Du vil få hovedansvar for å videreutvikle og gjennomføre konfirmant- og ungdomsarbeidet i samarbeid med stab og frivillige. Som kateket i Haslum menighet blir du en del av et større nettverk med undervisningsansatte i fellesrådet i Bærum med samarbeid på tvers. 

Haslum menighet har en middelalderkirke fra ca.1190. Kirken er svært populær til kirkelige handlinger og gir en vakker ramme for gudstjenester og trosopplærings-arbeidet. Menigheten har omtrent 9000 medlemmer. En stor, tverrfaglig stab består av to prester, daglig leder/kirkeforvalter, kantor, kateket, diakon, menighetspedagog, ungdomsarbeider, sekretær og kirketjener.

 

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for konfirmantarbeidet.
 • Hovedansvar for trosopplæring fra ungdomsskolealder og opp til 18 år og medansvar for enkelte trosopplæringstiltak for barn
 • Hovedansvar for den daglige koordineringen av ungdomsarbeidere og ungdomsarbeidet.
 • Budsjettansvar for konfirmantarbeidet og tweens
 • Videreutvikle ungdomsarbeidet og overgangen fra tweens 
 • Samarbeid med skoler
 • Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en person med utdannelse som kateket, menighetspedagog, eller tilsvarende
 • Søkere med utdanning innen kristendom, teologi, pedagogikk, og med relevant praksis, vil også bli vurdert
 • Erfaring med arbeid for barn og ungdom i kirken
 • Strukturert med gode evner til å planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • Erfaring med bruk av it-verktøy, nettsider og sosiale medier

Særskilte krav

 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
 • Tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven § 20

Personlige egenskaper

 • Du er sosial, kontaktskapende og er god på å bygge relasjoner med barn, unge og deres familier
 • Du trives med undervisning og formidling av kristen tro
 • Du har ønske om å engasjere deg i lokalmiljøet og å bygge nettverk
 • Du har god evne til å arbeide både selvstendig og i team og til å motivere deg selv og andre
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt og utviklende fellesskap med kolleger i staben og i prostiet, med blant annet et felles faglig samarbeidsforum for alle undervisningsstillinger
 • Mentorordning for nyansatte
 • Trening i arbeidstiden

Annet

 • Vi forventer at du vil utvikle deg og holde deg faglig oppdatert, og vi vil bidra til dette med tid og ressurser
 • Det må påregnes noe kvelds- og helgejobbing, dette avspaseres iht. avtale
 • Tilsetting med Kirkelig Fellesråd i Bærum som arbeidsgiver og Haslum menighet som hovedarbeidssted p.t.
 • Tilsetting etter formelle kvalifikasjoner i kirkelig undervisningsstilling
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 • Oppstart så snart som mulig, eller etter nærmere avtale

 

Haslum menighet har en middelalderkirke fra ca.1190. Kirken er svært populær til kirkelige handlinger og gir en vakker ramme for gudstjenester og trosopplærings-arbeidet.

Menigheten har omtrent 9000 medlemmer. En stor, tverrfaglig stab
består av to prester, kirkeforvalter/daglig leder, kantor, kateket, menighetspedagog, ungdomsarbeider, diakon, sekretær og kirketjener.

Se: www.haslum-menighet.no

 

Kirkelig fellesråd i Bærum er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 130 200 innbyggere, hvorav 74.000 er medlem i Den norske kirke. Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv og en aktiv medspiller bl.a i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. 

Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

Kirkelig fellesråd i Bærum skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentiet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. 

 

Kontaktinformasjon:

Kristin Anskau
HR-sjef/Ass. kirkeverge
 
Vibeke Thunes Olsen
Kirkeforvalter/daglig leder
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gml. Ringeriksv. 86, 1356 Bekkestua
Publisert 2024-01-30
Søknadsfrist 2024-02-25
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådmann Halmrasts vei 14
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger