Kyrkjeverje

Vil du bli kyrkjeverje i vakre Hardanger?

Me har ledig stilling som

Kyrkjeverje i 100% fast stilling frå 1. august 2024

Me tilbyr:

 • Kontor i Norheimsund kyrkje, med ansvar for 5 kyrkjer og 6 kyrkjegardar
 • Kontorfellesskap med sokneprestar, kateket, trusopplærarar, kyrkjemusikarar og sakshandsamar.
 • 15 motiverte medarbeidarar i staben, og mange frivillige medarbeidarar i dei ulike sokna.

Kyrkjeverja sine oppgåver:

 • Dagleg leiar for verksemda til fellesrådet i samsvar med gjeldande kyrkjelege lovgjeving.
 • Kyrkjeverje er gravferdsforvaltning i Kvam, med alt det inneber.
 • Leiing og administrasjon, saksførbuing for fellesrådet og iverksetjing av tiltak.
 • Personalforvaltning med ansvar for alle som er tilsette av fellesrådet.
 • Løn, økonomi,og eigedomsforvaltning, drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar.
 • Fremja samarbeid og mellom fellesråd, sokneråd, kommune og andre samarbeidspartar.

Me ynskjer kyrkjeverje/dagleg leiar med:

 • Relevant universitets/høgskuleutdanning, eller alternativ realkompetanse for stillinga.
 • Kjennskap til offentleg forvaltning, økonomi og sakshandsaming generelt og spesielt.
 • Kjennskap til organisering og arbeid innan Den norske kyrkja.
 • Gode evner til strategisk planlegging og leiing, relasjonsbygging, motivering og inspirasjon av medarbeidarar.

Personleg eigenskap:

 • Personleg eigna for stillinga
 • Ynskje om å arbeida for kyrkja sin mål lokalt, nasjonalt og globalt.
 • Evne til å arbeida sjøvstendig, samarbeida og motivera.
 • Løysingsorientert.

Søkjar må vera medlem i Den norske kyrkja, og lojal mot kyrkja si vedkjenning.
Løn etter avtale. Pensjonsordning i KLP.

Den tilsette må disponera eigen bil, og får dekka tenestekøyring etter offentleg regulativ.
Kvam kyrkjelege fellesråd nyttar nynorsk målform,

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

konstituert kyrkjeverje Olav Skeie Lid på tlf 41400035,
eller epost: OL485@kyrkja.no

 

Søknadsfrist: 01. mars 2024

Arbeidsgiver Kvam Kyrkjeleg Fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kyrkjevegen 40, 5600 Norheimsund
Publisert 2024-01-30
Søknadsfrist 2024-03-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kvam Kyrkjeleg Fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger