Sjømannsprest i Stockholm

Sjømannskirken

Dette er en stilling som kan passe både for nyutdannet og litt mer erfaren prest. Du får muligheten til å jobbe selvstendig og i team, i en stab som har mye rutine og som er kirkefaglig engasjert. Du får invitere til gudstjenester, fellesskap og kirkelige handlinger på kirken i Stockholm, og være oppsøkende i tilsvarende oppgaver andre steder i Sverige. Det oppsøkende arbeidet er et satsingsområde. Samtidig får du jobbe med hele aldersspennet og du vil få bruke de kreative sidene du måtte ha. Du kommer til en kirke som har vekst i oppslutningen, med økende tilfang av frivillige og mange som kommer på arrangementer. Og alt dette i en vakker by som har mange spennende muligheter, og der det er kort vei til Norge!

Vi ønsker en ordinert prest som kan bidra i det faglige arbeidet med gudstjenester, gravferder og dåp. Du bør trives med, og ha noe erfaring fra, kirkelig arbeid for barn og unge, enten frivillig eller som ansatt. Og viktigst av alt - du må trives sammen med mennesker, og evne å skape gode relasjoner!

Stillingen er ledig fra det tidspunkt den som tilsettes kan starte, eller fra august 2024. 

For å gi et lite innblikk i hvem du skal jobbe sammen med og hvordan det ser ut på kirken, har vi laget en liten video til deg.

 

Oppgaver og ansvarsområder

I denne stillingen vil du

 • ha gudstjenester, primært i Stockholm, men også aktuelt andre steder i Sverige
 • ha kirkelige handlinger både i Stockholm og andre steder i Sverige
 • ha hovedansvar, men ikke ene-ansvar, for konfirmanter, inkludert leirer
 • ha hovedansvar, men ikke ene-ansvar, for barn og unge, med trosopplæringstiltak som Lys Våken og Tårnagenter, samt ungdomskvelder og oppstart av nye arrangementer/møtepunkt for denne aldersgruppen
 • samarbeide med daglig leder om administrative oppgaver
 • bidra sammen med resten av staben i det praktiske og menighetsbyggende arbeidet i Stockholm

Kvalifikasjoner

Du må

 • være ordinert som prest i Den norske kirke eller ha mulighet for å bli det ved oppstart av tjenesten
 • ha noe erfaring fra kirkelig arbeid, og gjerne fra barne- og ungdomsarbeid, enten som frivillig eller ansatt
 • ha erfart viktigheten av å få frivillige til å bidra, og inkludere dem i det utvidede stabsfellesskapet
 • ha førerkort klasse B, ettersom det er nødvendig for tjenesten
Stilling for eventuell medreisende ektefelle
 • Det kan tilbys 50 % stilling som diakonal medarbeider for eventuell medreisende ektefelle, dersom den oppfyller kravene til en tilsetting.
 • Dette er en kirkelig stilling, der oppgavene avhenger av kompetansen og interessene til den som kommer inn i stillingen, og blir tilpasset de behov kirken har.
 • Vennligst legg ved CV og søknad hvis ektefelle ønsker å bli vurdert for stilling. Vi gjør en like grundig prosess med søkere til denne stillingen som for hovedstillingen, og punktene under gjelder også for denne stillingen.
Viktige tilleggskrav
 • Det vises til Sjømannskirkens retningslinjer for ansettelse.
 • Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens strategi
 • Hvis ikke søker eller ektefelle er medlem i Den norske kirke, vennligst opplys i søknaden hvilket kirkesamfunn.
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1.
 • Kontraktsvilkårene for utstasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan bli vurdert til en ansettelse på særskilte vilkår (lokal kontrakt). I Sverige vil det være mulig å opprettholde medlemskapet i norsk folketrygd i inntil fem år. 
 • Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger med tre års bindingstid, og med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. 

Vi vektlegger

 • at du liker mennesker, og evner å snakke med, møte og omgås mennesker, også dem som er ulik deg selv
 • at du er flink på samhandling og samspill med andre
 • at du er god på struktur og planlegging, og evner å lede både deg selv og andre
 • at du evner å tenke selv, ta ansvar og ta grep når det kreves
 • at du har evne til å tilpasse deg nye situasjoner
 • at du har en fleksibel innstilling til arbeidstid og oppgaver, samtidig som du evner å sette nødvendige grenser
 • at du er god til å engasjere og inspirere andre, og til å bli engasjert selv
 • at du har evne og vilje til å drive med oppsøkende arbeid

Hvis dette høres ut som deg, og en arbeidshverdag du kan trives i, er du velkommen til å søke!

Vi tilbyr

 • lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utstasjonerte
 • tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • arbeidsveiledning (ABV)
 • møblert tjenestebolig - se nærmere beskrivelse i bo- og levebeskrivelsen

  Vi har samlet en del informasjon om hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken. Les mer på Sjømannskirken sine nettsider for Stockholm.

  OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per e-post eller post. Legg ved eventuelle attester og bruk koblingen til Vitnemålsportalen for å legge ved eventuelle vitnemål som er relevant.

 

Kronprinsesse Märthas Kirke ligger i bydelen Södermalm i Stockholm, i behagelig gangavstand fra Gamla Stan. Selve kirkebygget ble innviet i 1976, mens menigheten i Stockholm ble startet allerede i 1953. Kirken er et flott bygg - et kirkelig og kulturelt møtested for nordmenn i Stockholm.

Kronprinsesse Märthas kirke ble ikke bygget som sjømannskirke, men som kirke for den lokale, norske menigheten. Det er altså en kolonikirke som fungerer som en sjømannskirke – for nordmenn som oppholder seg i Stockholm for kortere eller lengre tid. Ingen vet med sikkerhet, men man antar at det bor mellom 15.000 og 30.000 nordmenn i Stockholm.
I selve byen bor det 1,3 millioner mennesker, regnes Stor-Stockholm er det 2 millioner. De fleste nordmenn er godt integrerte i det svenske. Det er kort vei til Norge og billig å reise. Likevel er kirken vår et naturlig sentrum for det norske miljøet både religiøst og kulturelt.
Staben består av prest og vertskap i 100 % som faste stillinger, begge ansatt fra Bergen. De andre stillingene er lokalt ansatte: Sekretær (100 %), vaktmester (25%) økonomimedarbeider (20%) og organist med freelance-avtale, ca. 50%.

 

Kontaktinformasjon:

Margareth Glad
Sjømannsprest/daglig leder
 E-post:mgl@sjomannskirken.no
 
Trond Hauso Hansen
HR-rådgiver
 E-post:thh@sjomannskirken.no
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Stigbergsgatan 24, 116 28 Stockholm, Sverige
Publisert 2024-01-19
Søknadsfrist 2024-02-18
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger