Sokneprest i Kristiansand domprosti med Vågsbygd sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Om Vågsbygd menighet

Vågsbygd menighet er en aktiv menighet med et variert arbeid og et rikt musikkliv med mange gode musikere og fem kor. Vår drøm er at mennesker som er i kontakt med Vågsbygd kirke skal få et glimt av himmel.  Soknet har et rikt gudstjeneste- og menighetsliv, utbygd for alle aldersfaser. Det er god oppslutning om høymessen, og det holdes også kveldsmesse ca. annenhver søndag.

Arbeidet med trosopplæring er et sentralt satsingsområde for menigheten.

Menigheten favner vidt og ønsker å satse på utadrettet og inkluderende arbeid.
Menigheten har i tillegg til den ledige soknepreststillingen en stab bestående av kapellan, daglig leder, diakon, kateket, kantor, menighetspedagog, kirketjener og ungdomsarbeider i 100% stillinger. I tillegg er det ansatt en miljøarbeider i 40% stilling. Staben kjennetegnes med stor kompetanse og godt samarbeid der en stiller opp for hverandre.

I tillegg har Vågsbygd menighet et godt organisert frivillig arbeid og mange dedikerte ulønnede medarbeidere. Det er frivillige sektorledere for de ulike delene i menighetslivet. Dette gjelder også for planlegging og gjennomføring av gudstjenester.

I Vågsbygd sokn fordeles gudstjenestene mellom prestene. I tillegg har både diakon, kateket og menighetspedagog regelmessig tjeneste i gudstjenestene.

Prestene i domprostiet samles ukentlig til tekstgjennomgåelse og har månedlig samling for drøfting av tjenestesaker og studier.
Det er tre barneskoler i soknet, én barne- og ungdomsskole, én ungdomsskole og én videregående skole med allmennfag og linje for musikk, dans og drama. Vågsbygd syke- og omsorgssenter ligger like ved kirken. Menigheten har regelmessige gudstjenester og andakter her. 

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn 
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested 

Det benyttes bokmål (eller nynorsk). Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer. 

Kvinner oppfordres til å søke. 

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest). 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Soknepresten er medlem av Vågsbygd menighetsråd
 • Strategisk ledelse av gudstjenesteliv og menighetsarbeid
 • Lede det frivillige arbeidet i nært samarbeid med daglig leder, menighetsråd og sektorledere

Kvalifikasjoner

 • Cand. Theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper

 • God liturg og forkynner
 • En god inspirator og strategisk leder
 • God evne til å lede og samarbeide med ansatte og frivillige medarbeidere
 • En som kan fremme gudstjenesteliv og menighetsbyggende arbeid
 • Gode relasjonelle egenskaper

Vi tilbyr

 • Lønn som sokneprest i stillingskode 1555
 • Etter- og videreutdanning
 • Godtgjørelser etter gjeldende satser
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Arbeidsveiledning (ABV)

 

Vågsbygd er Kristiansands største bydel på vestsiden av byen med ca. 12 600 innbyggere. Av disse er ca. 6 600 medlemmer av kirken. Det relativt lave medlemstallet (52%) skyldes i hovedsak bydelens store mangfold med tanke på etnisitet og religiøs bakgrunn.

Vågsbygd sokn grenser til Grim sokn i nord ved E- 39 og Voie sokn i sør ved Kjosbekken. Vågsbygd kirke er en praktisk og vakker arbeidskirke vigslet i 1967 og restaurert i 2008. Det er mange ulike rom til de mange aktivitetene som skjer ukentlig.

I 2018 ble det ferdigstilt et nytt kontorbygg tett ved kirken med flotte kontorfasiliteter til alle ansatte.

 

Kontaktinformasjon:

Bjarne Nordhagen
Personasjef
 E-post:bn576@kirken.no
 
Fred Henry Berg
Domprost
 E-post:fb539@kirken.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nordre Hovedgårds vei 19, 4621 Kristiansand
Publisert 2023-11-27
Søknadsfrist 2023-12-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger