Kirkemusiker/diakonal medarbeider på Gran Canaria

Sjømannskirken

Vi ser etter deg som ønsker å bidra med dine musikalske og relasjonelle evner i møte med mennesker. I denne stillingen får du delta i et stort kirkelig arbeid hvor kirken betyr svært mye for mange mennesker. Du får rom til å forme det musikalske arbeidet, samtidig som du får ivareta det som er igangsatt. 

Kirken har fagfolk i alle stillinger som samarbeider på tvers av fagområder ved behov. Frivillige utgjør en viktig del av medarbeiderne våre. Vi er opptatt av å skape et godt  arbeidsmiljø i den samlede medarbeiderflokken. Det er mange besøkende på kirken, både faste kirkegjengere og dem som er innom en gang i blant - eller for aller første gang. Vi har et stort barne- ungdoms- og familiearbeid som vil være en viktig arena hvor du kan skape nye musikktilbud for barn og unge. I tillegg får du bo i et av verdens mest stabile klima og med en arbeidsplass med utsikt over Atlanterhavet. 

Det er stor forskjell på høysesong og lavsesong. Fra 1. oktober til påske er det mange besøkende. Da vil arbeidsmiljøet være preget av hektiske hverdager, og du må regne med å jobbe både på kveldstid og i helger. Lavsesongen har lavere besøkstall, men fortsatt høy aktivitet blant barn og unge. Vi praktiserer gjennomsnittsberegning av arbeidstid, med mer arbeid i høysesong og mindre i lavsesong. 

 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder blir:

 • Spille på gudstjenester, vielser og begravelser, samt spille til forsangergrupper og annet musikalsk arbeid.
 • Ha musikkansvaret i barne- og ungdoms- og familiearbeidet.
 • Ha hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre konserter og arrangementer, samt teknisk ansvar for lyd.
 • Være delansvarlig med staben på andre arrangementer. 
 • Bidra sammen med resten av staben i det praktiske og menighetsbyggende arbeidet på kirken.

Kvalifikasjoner

Det er viktig at du har

 • erfaring med å spille piano og/eller orgel til gudstjenester og andre arrangementer
 • erfaring med å kunne lede det musikalske arbeidet ved kirken
 • erfaring med å planlegge og gjennomføre både store og små arrangementer
 • erfaring fra menighetsarbeid enten som frivillig eller i jobb
 • erfart viktigheten av å få frivillige til å bidra, og inkludere dem i det utvidede stabsfellesskapet
 • Førerkort klasse B, ettersom det blir nødvendig for tjenesten
Ved stilling for eventuell medreisende ektefelle eller samboer:
 • Det kan tilbys 50% stilling som diakonal medarbeider for eventuell medreisende ektefelle/samboer, dersom du oppfyller kravene til en tilsetting.
 • Dette er en kirkelig stilling der oppgavene avhenger av kompetansen og interessene dine, og blir tilpasset de behov kirken har. 
 • Vennligst last opp din CV og søknad som vedlegg til hovedsøkeren, hvis du ønsker å bli vurdert for stilling. Vi gjør en like grundig prosess med søkere til denne stillingen som for hovedstillingen, og punktene under gjelder også for denne stillingen.
Viktige tilleggskrav:
 • Det vises til Sjømannskirkens formelle krav til ansettelse.
 • Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens strategiplan
 • Hvis ikke søker eller ektefelle/samboer er medlem i Den norske kirke, vennligst opplys i søknaden hvilket kirkesamfunn.
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1.
 • Kontraktsvilkårene for utstasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan bli vurdert til en ansettelse på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
 • Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger med tre års bindingstid, og med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte.

Vi vektlegger at du

 • liker mennesker, og evner å snakke med, møte og omgås mennesker, også de som er ulik deg selv
 • evner å tenke selv, ta ansvar og ta grep når det kreves
 • er flink på samhandling og samspill med andre
 • er komfortabel med å snakke foran større forsamlinger
 • evner å arbeide strukturert og systematisk
 • har evne til å tilpasse deg nye situasjoner
 • har en fleksibel innstilling til arbeidstid og oppgaver, samtidig som du evner å sette nødvendige grenser
 • er god til å engasjere og inspirere andre, og til å bli engasjert selv

Hvis dette høres ut som deg, og en arbeidshverdag du kan trives i, er du hjertelig velkommen som søker!

Vi tilbyr

 • lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utstasjonerte
 • tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • arbeidsveiledning (ABV)
 • møblert tjenestebolig til disposisjon - se nærmere beskrivelse i bo- og levebeskrivelsen

  Vi har samlet en del informasjon om hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken. Les mer på Sjømannskirken sine nettsider for Gran Canaria.

  OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per e-post eller post. Legg ved eventuelle attester og bruk koblingen til Vitnemålsportalen for å legge ved eventuelle vitnemål som er relevant.

 

Sjømannskirken på Gran Canaria er et populært og hyggelig sted som yrer av liv! Kirken ligger i et lokale som består av et kirkerom med plass til ca.100 mennesker, et stort kafeterialokale hvor gjester tas imot til daglig, og et bibliotek/leseværelse. Lokalene rommer også en kontoravdeling i andre etasje. Utenfor bygget er det et terrasseområde med vakker utsikt over havet og havnen i Arguineguin. Den norske skolen ligger kun 3 kilometer fra kirken, og vil trolig ha rundt 250 elever det kommende skoleåret.

Staben består normalt av syv stillinger, i tillegg til medreisende ektefeller/samboere som jobber i halv stilling. Normalbemanningen er daglig leder, prest, diakon, vertskap, kirkemusiker, barne- og ungdomsarbeidere og administrasjon/regnskap.

 

Kontaktinformasjon:

Øivind Gundersen
Daglig leder
 E-post:ogu@sjomannskirken.no
 
Svanhild Byrknes
HR-rådgiver
 E-post:sby@sjomannskirken.no
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted C. la Lajilla, 18, 35120 Arguineguín, Spania
Publisert 2023-09-14
Søknadsfrist 2023-10-06
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger