Prest under utdanning i Berlevåg sokn

Varanger prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Det er ledig stilling som prest under utdanning(PUU) med tjeneste i Berlevåg sokn. Stillingen har Berlevåg sokn som særskilt tjenestested og Varanger prosti som tjenestedistrikt.

Stillingen er fast og lyses ut som en rekrutteringsstilling innenfor ordningen Prest under utdanning. I stillingen er det satt av tid til studier, normalt 40%. Du kan søke på stillingen hvis du med inntil 120 studiepoeng vil oppfylle kvalifikasjonskravene for menighetsprester. I stillingen gis det inntil 4 år for å fullføre studiene.

Ved tilsetting utarbeider du sammen med arbeidsgiver og studiested en individuell plan for studieprogresjon og arbeidsmengde.  

Underveis i studiet følger du programmet for Veien til vigsling (VTV) og får i tillegg oppfølging av en personlig mentor. Ved fullført studieløp og VTV er du kvalifisert til å bli vigslet til tjeneste som sokneprest i Berlevåg sokn.

Etter fullførte studier lønnes stillingen etter vilkår i gjeldende tariffavtale for den aktuelle stillingstypen. Det vil normalt være 2 års bindingstid etter studieperioden. 

Dersom du ønsker å søke stillingen, må du kontakte en utdanningsinstitusjon for å få en bekreftelse på at du er kvalifisert til opptak på aktuelle studier. Du som søker stillingen oppfordres til å skissere et konkret studieløp som en del av søknaden.  Les mer om ordningen Prest under utdanning på kirken.no, eller ta kontakt med oss om du har spørsmål. 

Berlevåg menighet har som visjon:  «Tro og trygghet i en levende folkekirke»  og har en viktig posisjon i en kommune som er «Heftig og begeistret». Menigheten ønsker å være en synlig aktør i lokalsamfunnet og vi søker en prest som vil være med på å jobbe mot dette målet. 

Berlevåg sokn er plassert helt nord på Varangerhalvøya og grenser til Gamvik i vest, Tana i sør og Båtsfjord i øst. Soknet består av de to tettstedene Kongsfjord, hvor kapellet er et av de eldste kirkebyggene i Øst-Finnmark, og Berlevåg som er kommunesentrum. Det er nytt menighetshus i sentralt i Berlevåg med moderne kontorer og gode lokaler for menighetsarbeid. 

Årsstatistikken viser at det årlig er 38 gudstjenester. Det er et snitt på 16 kirkelige gravferder, noen få dåp og konfirmantkull på 5-10 ungdommer.

Berlevåg har et rikt sang-, musikk- og kulturliv, som blant annet inkluderer de berømte gutta i Berlevåg Mannsangforening. Alle disse deltar jevnt og trutt på arrangementer i kirka og kapellet. Kommunen strekker seg over 1121,78 kvadratkilometer, noe som gir enorme muligheter til friluftsliv. Du kan jakte, fiske, kjøre skuter, gå turer og ellers bare nyte vakker natur fra strand til fjell, i midnattssol eller under nordlyset.

Presteskapet i Varanger prosti møtes jevnlig til faglige konventer, der også det sosiale er viktig. Det gjennomføres 4-5 fysiske døgnsamlinger og 3-4 digitale møter. Forskjellighet settes høyt i en tro på at det er en styrke å utfylle hverandre i vår kirkes tjeneste.

Kvinner oppfordres til å søke!

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner

 • Kandidat som med 120 stp kan oppnå cand.theol/kvalifikasjonskravene i tjenesteordning for menighetsprester §3. 
 • Søkere som har rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet, eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.theol kan søke stillingen og tilsettes på ordinære vilkår.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse  vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Personlige egenskaper

 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som 0950 prestevikar
 • Ved ansettelse som PUU vil normalt 40% av arbeidstiden gjennom perioden bli benyttet til studier
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Det som tilsettes får en mentor.
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge.
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Varanger prosti tilhører virkemiddelsonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån, lavere skatt og fra aug 23 gratis barnehage. For ytterligere info se; tiltakssonen.no 

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv

Varanger prosti består av 5 sokn og fellesråd:
Berlevåg, Båtsfjord, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø

 

Kontaktinformasjon:

Jan Brastein
Prost Varanger prosti
 
Audun Sæbø
Personalsjef
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9980 Berlevåg
Publisert 2023-09-13
Søknadsfrist 2023-10-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger