Prostiprest i Tromsø domprosti

Tromsø domprosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Det er ledig stilling som prostiprest i Tromsø domprosti. Vi søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i prostiet.  Stillingen har Tromsø domprosti som tjenestedistrikt.

Prostipresten er direkte underlagt domprosten, og den tilsatte vil få fastlagt sin arbeidsplan i samarbeid med domprosten. Det ligger i stillingens karakter at ikke alt kan planlegges på lang sikt. Det er tre prostiprester knyttet til Tromsø domprosti, og disse stillingene vil sammen dekke så mye som mulig av behovet for vikartjenester, men også ha rom for mer langsiktig arbeid, etter nærmere planer. For tiden er det aktuelt å knytte ca 50% av prostiprestens arbeidstid opp mot arbeid i Elverhøy menighet.

Til prostipreststillingen som nå er utlyst er det kontorfellesskap med ansatte i Domkirken sokn, Elverhøy sokn, samt domprost og kirkeverge med stab.

Arbeidet som prostiprest er variert i et prosti med kulturelt og kirkelig mangfold.

Det er gode muligheter for å få arbeide nært sammen med kolleger og andre kirkelige faggrupper. Det satses på kollegafellesskap og gode samarbeidsforhold.

Tromsø er vår arktiske hovedstad, om sommeren er sola oppe døgnet rundt og om vinteren danser nordlyset på himmelen. Tromsø er største by i Nord-Norge med nesten 80 000 innbyggere. Byen har et rikt kulturliv og det er kort vei til natur og svært gode muligheter for friluftsliv av alle slag. Tromsø har et svært godt utdanningstilbud med blant annet UIT/Norges Arktiske Universitet med ca 10 000 studenter. Universitetssykehuset Nord-Norge ligger i Tromsø.
Folkekirken har en sentral plass i folks bevissthet og oppslutningen om de kirkelige handlinger er god.

Flere opplysninger om Tromsø finnes på kommunens hjemmeside www.tromso.kommune.no og menighetens virksomhet omtales på fellesrådets hjemmesider www.kirken.tromso.no

Kvinner oppfordres til å søke.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jfr. politiregisterloven)

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprest

Kvalifikasjoner

 • Den som tilsettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet, eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.theol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse  vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Personlige egenskaper

 • Ha evne til å inspirere og engasjere andre
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med tilsatte og frivillige
 • Gode evner til kommunikasjon, og gode arbeidsrutiner
 • Evne til å engasjere seg i menighetens liv og utvikling

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes etter lønnsgruppe 1537 prostiprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert femte år
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv

 Tromsø Domprosti består av:

 11 sokn:
Tromsø Domkirke, Elverhøy, Grønnåsen, Hillesøy, Karlsøy, Kroken, Kvaløy, Sandnessund, Svalbard, Tromsøysund og Ullsfjord

Fellesråd:
Tromsø og Karlsøy. Svalbard har kirkeråd

 

kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalsjef
 
Stig Lægdene
Domprost
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tromsø, 9008
Publisert 2023-09-13
Søknadsfrist 2023-11-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger