Sokneprest i Sørreisa sokn

Senja prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Sørreisa sokn i Senja prosti, med Sørreisa sokn som tjenestested og Senja prosti som tjenesteområde, og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.

Sørreisa menighet søker en initiativrik prest med hjerte for barn og unge. Presten må utvikle gudstjenester og andre samlinger til viktige arenaer der mennesker i alle aldre kan inspireres til tro og tilbedelse og oppleve et godt fellesskap. Vi ønsker at soknepresten, sammen med menighetsråd og de andre ansatte, kan arbeide planmessig med tanke på å utruste mennesker til deltakelse og medansvar både i gudstjenester og i andre aktiviteter og videreutvikle det arbeidet som finnes.

Sørreisa sokn faller sammen med Sørreisa kommune med kommunesenteret Sørreisa 20 km sør for regionsenteret Finnsnes. Folketallet er drøyt 3 400 mennesker. Sørreisa har mange arbeidsplasser innen Forsvaret, handels- og serviceyrker og i industrien. Det er gode muligheter for friluftsliv både sommer og vinter.

Det er 48 forordnede gudstjenester pr år i Sørreisa sokn. I 2022 var det 25 dåp, 23 konfirmanter, ingen vielser (unormalt få) og 31 begravelser. Menigheten har en aktiv satsing på barn og unge og det er mange trofaste, frivillige medarbeidere. I menigheten drives det speiderarbeid, barneklubb for mindre barn og aktivitets/motorklubb for litt større barn. Fra gammelt av har Sørreisa hatt mange misjonsforeninger – særlig for NMS – og NMS driver et leirsted innen menighetens grense. Det er en samisk minoritet i menigheten.

Sørreisa har 3 kirker, Tømmervik kirke – nybygd i 1992 etter at den gamle kirka fra 1844 brant ned i 1987 – Straumen kapell (1973, utvidet i 2015) i kommunesenteret og Skøelv kapell (1966). Menighetskontoret ligger i Straumen kapell der det er kontor for alle ansatte. Soknet betjenes av sokneprest, kirkeverge, organist, menighetspedagog, sekretær og kirketjener.

Sørreisa har ett omsorgssenter og en ny, felles grunnskole i sentrum. Det er full barnehagedekning i kommunen. Det er mange aktiviteter for barn, unge og voksne innen idrett og musikk. I nabokommunene Lenvik og Målselv er det videregående skoler.

Kommunikasjonene er gode. Bardufoss flyplass ligger 25 km unna og fra Finnsnes går det hurtigbåt til Tromsø og Harstad.

Kvinner oppfordres til å søke.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest jfr politiregisterloven).

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner

 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Personlige egenskaper

 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år.
 • Det gis tilbud om  arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv

Senja prosti består av:
12 sokn: Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lavangen, Lenvik, Målselv, Salangen, Sørreisa, Torsken, Tranøy og Øverbygd
8 fellesråd: Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa

 

Kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalsjef
 
Sigurd Skollevoll
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kapellveien 26, 9310 Sørreisa
Publisert 2023-09-13
Søknadsfrist 2023-10-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger