Prost i Indre Finnmark prosti/Sis-Finnmárku proavás

Indre Finnmark prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig en spennende lederstilling i vårt bispedømme, prost i Indre Finnmark prosti, og søker en samlende folkekirkeprost som kan ivareta alle i prostiet.

Indre Finnmark prosti omfatter kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana og Porsanger og er et flerspråklig prosti, her lever det samiske sammen med det kvenske og det norske. Samisk kirkeliv er i stadig utvikling og prosten er, sammen med prestene i prostiet, viktige pådrivere i dette arbeidet. Vi søker en prost som vil ta i bruk det samiske språket i sin tjeneste.

Til stillingen søkes en strategisk leder som er samarbeidsvillig, har lederkompetanse og ledererfaring. I tillegg til teologiske fagkunnskaper og presteerfaring kreves det kunnskap om Den norske kirkes organisering. Søkeren bør trives med en bred folkelig kontakt både ved dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelser. Kjennskap til landsdelen og til samisk kultur og kirkeliv og kvensk kultur og kirkeliv er en fordel.

Prostiet har i dag 7 prestestillinger inkludert prost, samt 3 kirketolker. Sekretæren ved menighetskontoret er administrativ hjelper for prosten i 20 % stilling. Prostekontoret er lokalisert i Karasjok sammen med menighetskontoret for Karasjok sokn. Kirketolk i Karasjok er også tolk for prosten.

Prosten leder prestetjenesten i prostiet, bistår biskopen i dennes tjenesteutøvelse, gjør selv  prestetjeneste i prostiet slik biskopen fastsetter og utfører for øvrig de gjøremål som ligger til prostestillingen.

Indre Finnmark prosti ligger innenfor det samiske forvaltningsområdet og det er et godt samarbeid med Samisk kirkeråd. Dersom den som tilsette ikke har kjennskap til nordsamisk vil det bli gitt opplæring i nordsamisk språk. Det kreves også at den som tilsettes tar et kurs på Samisk høgskole om "Tro og livssyn i Sápmi". Permisjon med lønn gis til dette formålet.

Nord-Hålogaland bispedømme er opptatt av mangfold blant våre ledere og mener dette styrker oss i vårt oppdrag.
Vi oppfordrer kvinner til å søke på stillinger hos oss!

Det må fremlegges tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) før tiltredelse.

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver i medhold av tjenesteordning for proster
 • Menighetstjeneste slik biskopen fastsetter

Kvalifikasjoner

 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Kjennskap til samisk kultur, språk og kirkeliv.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • God evne til tverrfaglig samarbeid og teambygging.
 • Evne til å Inspirere andre
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes etter stillingskode 0933 Prost
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
 • Opplæring i samisk og kvensk språk og kultur
 • Arbeidsveiledning
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge

 

Nord-Troms omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler, regler om barnetrygd og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.

Indre Finnmark prosti består av 5 sokn og fellesråd:
Karasjok/Kárášjohka, Kautokeino/Guovdageaidnu, Nesseby/Unjárga, Porsanger/Porsáŋgu og Tana/Deanu

 

Kontaktinformasjon:

Olav Øygard
biskop
 E-post:97016087
 
Anne B. Skoglund
Stiftsdirektør
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Karasjok kirke, Girkogeaidnu 2, 9730 Karasjok
Publisert 2023-09-12
Søknadsfrist 2023-10-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger