Kapellan i Vest-Nedenes prosti med Fjære sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetens profil

Fjære sokn ligger i Grimstad kommune og har omtrent 7200 medlemmer. I soknet er det både spredt bebyggelse og større tettsteder. 

Menigheten har stab bestående av sokneprest (100%), kapellan (100%), organist (100%), musikalsk ansvarlig Fevik kirke og trosopplærer (50%+50%), kateket (100%), menighetspedagog (100%), sangpedagog (20%), sekretær (20%), daglig leder (100%), kirketjener Fevik (50%) og kirketjener Fjære/kirkegårdsarbeider (100%). Staben samles en gang i uka.

I soknet er det to kirker. Fjære kirke, en middelalderkirke fra 1150. I tillegg til ordinære gudstjenester er det her mange bryllup, vielser og dåp. Og Fevik kirke, en tidligere arbeidskirke fra 1976. Her drives det meste av menighetens barne- og familiearbeid fra. Det er forordnet gudstjeneste i Fjære kirke hver søn- og helligdag. Samt hver torsdag. I Fevik kirke er det forordnet gudstjeneste 3 søndager i måneden. I tillegg til 1. dagene. Utover dette har menigheten et menighetshus, FMU-bygget, som i første rekke er knyttet til ungdomsarbeidet, men det skjer også andre aktiviteter på bygget. Her har også staben kontor.

Menighetens visjon

Menighetens visjon er Sammen med Kristus, sammen med hverandre

Samarbeid

Generelt har menigheten et godt forhold til kommunen og lokalsamfunnet, samt et godt samarbeid med barnehager og skoler. Det er gode samarbeidsforhold i prostiet der prestene har felles samling en gang i måneden. Prestene i Grimstad jobber tett sammen og deler på tjenesteuker.

Satsingsområde

De siste årene har menigheten hatt trosopplæring, barn og familier som satsingsområde.

Gudstjenestelivet

I 2022 hadde menigheten 76 gudstjenester på søn- og helligdager og 78 gudstjenester utenom. 

Det ble gjennomført 84 dåpshandlinger. 1 gang i måneden arrangeres gudstjeneste for store og små.

For øvrig

Den som blir tilsatt må rette seg etter: - endringer i tjenesteordning for kapellaner og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn - alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre gudstjenester og kirkelige handlinger etter kirkens ordning og lokal plan 
 • Sammen med menighetsråd og stab gjennomføre oppgaver i handlingsplanen og andre planer i menigheten
 • Ta del i menighetens diakonale arbeid, blant annet institusjonsandakter/besøk
 • Ansvar for konfirmantopplegget, i samarbeid med kateket
 • Ekstra fokus på barn og unge, blant annet bidra inn i menighetens trosopplæringsarbeid
 • Sammen med stab, rekruttere frivillige til gudstjenester og andre oppgaver

Kvalifikasjoner

 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004) 
 • praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper

 • Glede over evangeliet og gudstjenestelivet
 • Gode evner til samarbeid, både med stab og frivillige, men også jobbe selvgående og selvstendig
 • Engasjert, særlig for barn og unge
 • Gode kommunikasjonsevner, til alle aldre
 • Gode digitale kunnskaper
 • Ha visjoner og engasjement for å videreutvikle folkekirken lokalt

Vi tilbyr

 • lønn som kapellan i stillingskode 0922
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • arbeidsveiledning (ABV)

 

Kontaktinformasjon:

Bjarne Nordhagen
Personasjef
 E-post:bn576@kirken.no
 
Steinar Floberg
Prost
 E-post:steinar.floberg@lillesand.kommune.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Fjæreveien 185, 4885 Grimstad
Publisert 2023-09-08
Søknadsfrist 2023-10-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger