Kirkemusiker/Organist/Kantor

Stilling som Kirkemusiker/Organist/Kantor i Kongsvinger kirkelige fellesråd er ledig fra 1. november 2023. Det må påregnes organisttjenester i hele fellesrådets virksomhetsområde, med hovedvekt på Brandval menighet.

Kongsvinger kirkelig fellesråd er arbeidsgiver for i overkant 20 ansatte. virksomhetsområdet omfatter tre menigheter med fem kirker, og fem gravplasser, i tillegg et krematorium med seremonirom. Det er felles kontorlokaler for alle ansatte i Øvrebyen i Kongsvinger.

Kongsvinger kommune har 18.000 innbyggere og ligger sør i Innlandet fylke, med nærhet til både Oslo og Gardermoen. Kommunen har et godt og variert kulturtilbud. Kommunen er et handelssentrum, har eget høyskolesenter og har mange arbeidsplasser innenfor sykehus- og fengselsvesenet, skole, industri, data og statistikk.

Stillingsprosent: 80% med mulighet for utvidelse.

Vi søker deg som vil være aktivt med i planleggingen og gjennomføringen av gudstjenester, kirkelige handlinger og institusjonsbesøk. Du er nettverksbygger, glad i relasjoner og mennesker. Det er ønskelig med et variert spekter av musikk i både gudstjenester og andre arrangementer. Som Kirkemusiker/Organist/Kantor hos oss er du en del av et team som står for videreføringen av kirkens kulturarbeid. I menighetene er det flere kor som vil inngå i ansvarsområdet for Kirkemusiker/Organist/Kantor. Arbeidsbeskrivelsen vil delvis bli utformet i samarbeid med den som ansettes. Personlig egnethet og fleksibilitet er svært viktig og vil bli vektlagt.

Litt om orglene:
Austmarka kirke har et 11 stemmers orgel med 2 manualer og pedal, bygget av Norsk Orgel- og Harmonium fabrikk (NOHF).
Brandval kirke har et 21 stemmers orgel med 2 manualer og pedal, bygget av NOHF.
Lundersæter kirke har et 6 stemmers mekanisk orgel med en manual og pedal.
Roverud kirke har et 4 stemmers orgelpositiv med en manual.
Vinger kirke har et nytt 27 stemmers orgel med 2 manualer og pedal, bygget av Ålems orgelverkstad AB i 2013. Kirka har også et nytt Steinway flygel A 188, levert i 2018.

 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og institusjonsandakter i samarbeid med prest og øvrig stab. 
 • Dirigere menighetens kor samt koret: «Sølvstrupene», felles voksenkor for menighetene i fellesrådet.
 • Inspirere til et variert og bredt musikalsk uttrykk i gudstjenesten og i menighetens øvrige musikkliv, konserter etc.
 • Samarbeide med øvrige ansatte i trosopplærings- og diakoniarbeidet med barn og ungdom i gudstjenester, i konfirmantarbeidet og i andre sammenhenger. 
 • Rekruttere og tilrettelegge for at frivillige i alle aldre kan delta i sang- og musikklivet i menigheten. 
 • Følge opp menighetenes kirkemusikalske virksomhet i tråd med menighetsrådets planer og prioriteringer. 
 • Bidra til at menigheten oppleves inkluderende. 
 • Delta i skole-kirke samarbeidet.
 • Informasjonsoppgaver i samband med hjemmeside og facebook-side. 
 • Rådgiver for menighetsrådet i kirkemusikalske spørsmål. 
 • Deltar på stabsmøter og andre relevante utvalg/møter. 
 • Ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkenes instrumenter. 

Andre spesialiserte arbeidsoppgaver kan også være aktuelle med utgangspunkt i søkers kvalifikasjoner og interesse. 

 

Kvalifikasjoner

 • Krav om kirkemusikalsk utdanning. Annen musikalsk utdanning/erfaring kan vurderes.
 • Søkere bør ha allsidige orgel- og pianoferdigheter.
 • Søkere bør beherske flere musikksjangre, være komfortable med samspill og ha kunnskap og erfaring i korledelse.
 • Ønskelig med god kjennskap til norsk gudstjenestetradisjon og liturgi, herunder vår salmeskatt og nyere lovsangstradisjoner.
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.
 • Den som tilsettes må utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger og være lojal til Den norske kirkes grunnverdier og visjon.
 • Trygg på bruk av IT-baserte verktøy.
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig.

 

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og løsningsorientert.
 • Gode pedagogiske ferdigheter.
 • Kontaktskapende og samarbeidsvillig, evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Være glad i mennesker og ha evne og vilje til å bli engasjert og til å engasjere andre.
 • Interessert i og åpen for musikalsk mangfold og tverrfaglig samarbeid.
 • Har et menighetsbyggende perspektiv på tjenesten.

 

Vi tilbyr

 • En interessant stilling i et godt arbeidsmiljø.
 • Dyktige kollegaer på eget fagfelt og tverrfaglig miljø.
 • Stort spillerom for å utvikle nye gudstjenesteuttrykk, i samarbeid med prest/stab.
 • Sentral plass i menigheten og alle dens aktiviteter.
 • Lønns- og arbeidsvilkår vil være i henhold til hovedtariffavtalen for kirkelig sektor.

Det er 6 mnd. prøvetid i stillingen. Den som tilsettes må legge fram politiattest, jfr. Kirkeloven § 29, samt ha førerkort klasse B og disponere egen bil. Prøvespill må påregnes.

 

Kontaktinformasjon:

 

Thor Kristian Ringsbu
Kirkeverge Kongsvinger kirkelige fellesråd

Telefon: 40406055
E-post: tr947@kirken.no

 

Berit Bilingsø

Kantor i Vinger

Telefon: 91865871

E-post: bb394@kirken.no

Arbeidsgiver Kongsvinger kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nygata 6, 2213 Kongsvinger
Publisert 2023-09-04
Søknadsfrist 2023-10-06
Stillingstype 80% med mulighet for utvidelse
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kongsvinger kirkelige fellesråd

Kongsvinger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger