Lærer i landbruksfag (vekt på husdyr- og/eller plantefag)

Val skoler

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har i dag 150 elever på videregående, 35 på barneskolen (1-6 trinn) og er ca 75 ansatte. De fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor landbruk:

  • Vi har Vg2 og Vg3 landbruk og fordypning i landbruk på Vg1 naturbruk.
  • Melkeproduksjon, gris, sau og ammegeit.  
  • Driver ca 800 dekar dyrka mark, pluss beiter. Hovedsaklig fôrproduksjon.
  • Ønske om å starte opp igjen med flere hagebruksvekster.
  • Nært samarbeid med landbruket i regionen og utstrakt internasjonalisering.

Det er ca 10 personer som har hele eller deler av arbeidet sitt i tilknytning til landbruk på skolen.

Til å hjelpe oss med dette søker vi nå etter:

Lærer i landbruksfag (vekt på husdyr- og/eller plantefag)

Arbeidet består i undervisning i emner innen husdyrfag og/eller jord- og plantekultur på alle tre trinnene på videregående. Det er undervisning både i teori og i praktiske oppgaver. Det kan også være aktuelt å supplere med undervisning i andre landbruksfag eller fellesfag som man har kompetanse i, eventuelt andre arbeidsområder på skolen. 

Vi søker personer med lærerkompetanse innen området. Det vil si relevant utdanning på høyskolenivå, samt praktisk-pedagogisk utdanning. For rette person legger vi til rette for å kunne ta utdanning for å supplere for manglende formelle kvalifikasjoner.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdigrunnlaget for Misjonssambandets skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i tilsynsordning i internatet.

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist er snarest og innen 14. april.
Tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale. Eventuelt fra 1. august.

Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder videregående skole, Svanhild Øpstad på
tlf 906 82 936/sopstad@valskoler.no

Søknad sendes til post@valskoler.no

Arbeidsgiver Val skoler
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid
Publisert 2023-03-21
Søknadsfrist 2023-04-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Val skoler

Kolvereid
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger