Konsernleder

Brenner du for å sette verdifulle spor?
NLM-barnehagene AS driver 35 barnehager på vegne av Misjonssambandet. Hver dag jobber vi for at barna skal få vite at de er skapt av Gud og kjenne at de er unike og verdifulle. Vår visjon er: Sammen om å sette verdifulle spor.  
 
Ut fra myndighetskrav er organisasjonen i en strukturell endringsprosess hvor hver enkelt barnehage er omdannet fra avdeling til selvstendig AS. Med tilhørende nye rapporteringslinjer og grensesnitt for samhandling vil du som konsernleder i NLM-barnehagene AS få en viktig og spennende rolle i å legge til rette for god styring og oppfølging samt helhetlig utvikling av pedagogisk innhold, bygg og eiendom, rekruttering og ressurs- og økonomistyring. Med deg på laget har du 5 ansatte i NLM-Barnehagene AS sin administrasjon i tillegg til lokale eierstyrer.

DINE OPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER:
  • Lede og utvikle sentraladministrasjonen
  • Overordnet ansvar for pedagogisk innhold, utvikling og forvaltning av bygg og eiendom, rekruttering og ressurs- og økonomistyring.
  • Bidra til økt lokalt eierskap og gode formelle og uformelle grensesnitt i organisasjonen.
  • Støtte og oppfølging til daglige ledere for de enkelte barnehager i eksempelvis personal- og tilsynssaker med mer. 
  • Bindeledd opp mot Misjonssambandet sentralt
Overordnet ansvar for at NLM-barnehagene AS driftes i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, barnehagens gjeldende vedtekter, NLMs formålsparagraf for barnehagene, retningslinjer og vedtak fattet av NLM-barnehagene AS.

DIN KOMPETANSE OG EGENSKAPER:
For å lykkes i rollen tror vi du er god på å kombinere det å skape gode relasjoner og samtidig være en tydelig leder. Du er en dyktig kommunikator og opptatt av å få det beste ut av medarbeiderne rundt deg, også medregnet lokale eierstyrer til de enkelte barnehager. For å effektivt kunne lede andre har du som fundament for ditt lederskap god selvinnsikt og evne til å lede deg selv.

Du kan ønskelig vise til en pedagogisk faglig bakgrunn, og har erfaring med personalledelse og økonomistyring. Vi tror det er en fordel at du har en form for lederutdannelse og kan vise til innsikt og forståelse for hverdagen i en barnehage samt rammevilkår og barnehagers relasjon til offentlige myndigheter. Videre vil det også være en fordel om du har god kjennskap til Misjonssambandet som organisasjon og arbeid, men dette er ikke et krav.
 
Arbeidssted: Virksomheten har nasjonal aktivitet og det vil være fleksibilitet knyttet til hvor konsernleder har sitt daglige oppmøte. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Nysgjerrig?
Ønsker du en uforpliktende og konfidensiell prat om stillingen? Kontakt våre rådgivere i Human, Edvard Thormodsæter, på mob 958 82 299, eller Sondre Kråkenes Høysæter, på mob 957 93 784. Du kan også kontakte styrets leder Sigurd Veie, på mob 905 43 866.

Vennligst merk at den som blir ansatt må bekjenne den kristne tro og forplikte seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme selskapets målsetting og verdier.

Ved ansettelse må politiattest legges frem, jf. Barnehageloven § 30.

OM NLM BARNEHAGENE AS

NLM-barnehagene AS er et ikke-kommersielt selskap som eies av Norsk Luthersk Misjonssamband. Med utgangspunkt i en stab på 5 medarbeidere leverer selskapet tjenester til totalt 35 barnehager, fra Mandal i sør til Finnsnes i nord, som alle fungerer som datterselskaper. Alle NLM-barnehagene er medlem i Private Barnehagers Landsforbund og har hovedavtale og hovedtariffavtale gjennom PBL. Dette medlemskapet betyr mye både for selskapet og for barnehagene våre. NLM-barnehagene er med i Barnehageforum, som er drevet av IKO – Kirkelig pedagogisk senter. Vi har også samarbeid med andre organisasjoner som driver kristne barnehager.
 
Kontaktinformasjon:
 
Arbeidsgiver NLM-Barnehagene AS
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Sinsenveien 25, 0572 Oslo
Publisert 2023-03-14
Søknadsfrist 2023-04-10
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
NLM-Barnehagene AS
Sinsenveien 25
572 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger