Økonomidirektør

Har du lyst på en spennende lederstilling i Den norske kirke?

Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring er en relativt nyetablert avdeling i Kirkerådet med det overordnede ansvaret for økonomi- og lønnsområdet, plan- og strategiarbeid/virksomhetsstyring, analyse og statistikk innenfor den delen av Den norske kirke som er finansiert over statsbudsjettet (prestetjenesten, bispedømmerådene og Kirkerådet). Det skjer et betydelig utviklingsarbeid med ny organisering av Den norske kirke der økonomistyring er en viktig faktor. Det er også et stort utviklingsarbeid innenfor digitalisering, og avdelingsdirektøren vil ha systemeierskap for aktuelle fagsystemer. Stillingen inngår i direktørens ledergruppe som for øvrig består av lederne for kirkefag, digitalisering og HR, juridisk, kommunikasjon, bispemøtet og kirkelig organisering. Vi ønsker å få til mye til beste for Den norske kirke og trenger en økonomidirektør som kan bidra til at utvikling og drift skjer med en akseptabel økonomisk risiko.  

 

Arbeidsoppgaver

 • Resultat-, budsjett- og personalansvar for avdelingen
 • Deltakelse i Kirkerådets ledergruppe med ansvar for strategisk utvikling av rådets arbeid
 • Videreutvikling av økonomi og finans
 • Mål og resultatstyring i rettssubjektet Den norske kirke
 • Rapportering til departement og styre/Kirkerådet
 • Systemeierskap for LPR-tjenesteavtale

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen økonomi/finans/regnskap, fortrinnsvis på masternivå. Annen tilsvarende fagbakgrunn kan også være aktuell. Kravet til formell utdanning kan kompenseres med relevant erfaring/praksis
 • Erfaring fra personalledelse og endringsprosesser
 • Kjennskap til Den norske kirkes organisering og regelverk
 • Erfaring med å håndtere komplekse problemstillinger og prosesser
 • Gode lederegenskaper og kunne skape resultater gjennom andre. Erfaring fra arbeid med politiske prosesser er en fordel

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og strategisk
 • Utviklings- og forbedringsorientert
 • Uredd og sterk på gjennomføringskraft
 • Helhetstenkende og ser verdien av gode relasjoner for å sikre god forankring
 • Evne til å fordele og organisere arbeid og sørge for fremdrift og gode leveranser til rett tid

Vi tilbyr

 • Lønn i følge avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres i stillingskode 1060 avdelingsdirektør
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd
 • Kontorlokaler i Oslo sentrum, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø
Den som blir ansatt må være lojal mot Den norske kirkes verdigrunnlag.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25.
 
 
Den norske kirke har over 3,5 millioner medlemmer, om lag 75000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste demokratisk valgte organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 110 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.
 
Kontaktinformasjon:
Ingrid Vad Nilsen
direktør
 E-post:in699@kirken.no
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1, 0152 Oslo
Publisert 2023-03-09
Søknadsfrist 2023-03-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Rådhusgata 1-3
151 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger