Kirkeverge

Ønsker du en spennende og meningsfylt lederjobb hvor du kan utgjøre en forskjell?

Lørenskog kirkelige fellesråd søker nå etter en kirkeverge med kompetanse og engasjement til å lede og videreutvikle den kirkelige virksomheten. 

Som kirkeverge vil du få en spennende, meningsfylt og viktig lederjobb, med en god bredde i ansvarsområder og mulighet for å påvirke. Lørenskog kirkelige fellesråd har ansvar for 28 tilsatte og har et driftsbudsjett på ca. 22 millioner. Vi har en mangfoldig, engasjert og kompetent stab og et stort spenn av aktiviteter. 

Stillingen rapporterer til fellesrådet.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER

Som kirkeverge er du øverste leder av fellesrådets virksomhet, med overordnet ansvar for personal, økonomi, gravferdsforvaltning og drift av bygg og anlegg.

Andre sentrale ansvarsområder og oppgaver blir å

 • sørge for effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressurser
 • lede og utvikle de ansatte og legge til rette for et godt arbeidsmiljø og godt samarbeid mellom arbeidsgiverlinjene
 • legge til rette for en effektiv organisasjon som leverer tjenester av høy kvalitet
 • sikre at fellesrådet gis best mulig grunnlag for å gjennomføre strategier og planer for å sikre måloppnåelse 
 • arbeide for å ivareta soknenes interesser og fremme samarbeid mellom soknene

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

I stillingen som kirkeverge er det viktig at du har god ledererfaring og har interesse og forståelse for kirkens arbeid. 

For å lykkes i rollen vil det også være viktig at du har

 • god økonomikompetanse
 • dokumenterte resultater som leder
 • god organisasjonsforståelse og kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • erfaring med organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • relevant høyere utdanning, gjerne innen ledelse, administrasjon og økonomi
 • god digital kompetanse

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER

Vi søker etter en relasjonsbygger og lagspiller som kan være med å utvikle kirken i Lørenskog sammen med faglig stab og frivillige. Aktivitetsnivået i menighetene og kirkene er høyt, og du må derfor både ha stor arbeidskapasitet, gode kommunikasjonsevner og en fleksibel innstilling.

Videre ser vi for oss at du er

 • løsningsorientert
 • opptatt av resultat og kvalitet
 • en tydelig og trygg leder
 • god til å formulere deg både muntlig og skriftlig
 • en god lytter og formidler

HVORFOR LØRENSKOG KIRKELIGE FELLESRÅD?

 • Interessante og spennende utfordringer. Hos oss får du et hyggelig, fleksibelt og utviklingsorientert miljø med høyt faglig nivå. Du vil ha gode muligheter til å forme din egen hverdag og ansvar og utfordringer som gir utvikling.
 • Vi har de siste årene bygget opp en robust ledergruppe som gir kirkevergen god støtte til administrasjon, gravplassdrift og drift av bygg- og anlegg.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser. Hos oss får du ordnede arbeidsforhold, god pensjonsordning og gode forsikringsordninger. 

DEN SOM ANSETTES MÅ OGSÅ

 • være medlem i Den norske kirke
 • ha førerkort klasse B og kunne disponere bil
 • være innstilt på noe møtevirksomhet på ettermiddags- og kveldstid

 

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved 

 • rådgiver Cathrine Vikse Johnsen, tlf. 976 09 098,
 • rådgiver – research &  analyse Eirin Valen Stange, tlf. 411 87 986. 

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig. 

 

Søknadsfrist: 30. april 2023 – søknader behandles fortløpende.

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ønske om å bli unntatt fra denne listen må grunngis i søknadsportalen, og du vil uansett få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.

Tiltredelse: 1. september 2023.

 

KORT OM KUNDEN

Den norske kirke i Lørenskog består av soknene Skårer og Fjellhamar. Lørenskog kirkelige fellesråd er et fellesorgan for disse. Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for kirkens ansatte, og ansvarlig for tre kirkebygg og tre øvrige bygg. Fellesrådet er gravplassmyndighet i Lørenskog.   

Fellesrådet består av to representanter fra hvert av menighetsrådene, prosten og en representant fra Lørenskog kommune. 

For mer informasjon, se: kirken.no/lorenskog

 

Arbeidsgiver Lørenskog kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Solheimveien 112, 2 etg, 1473 Lørenskog
Publisert 2023-03-03
Søknadsfrist 2023-04-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Lørenskog kirkelige fellesråd

Lørenskog
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger