Prost i Fosen

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Er du en fleksibel, tydelig og åpen leder?

Liker du å holde deg faglig oppdatert?

Er du engasjert i utvikling og nytenking i kirken?

Er du i stand til å motivere og veilede kirkelige medarbeidere?

Er du opptatt av kirkens plass i samfunnet?

Da er du kanskje den neste prosten i Fosen.

 

 

Fosen prosti ligger på Fosenhalvøya nordvest for Trondheimsfjorden og har om lag 25.000 innbyggere. Prostesetet ligger i Rissa i Indre Fosen kommune der du skal ha kontor, men prostiet omfatter også kommunene Ørland, Åfjord og Osen. Du blir leder for åtte prester i elleve sokn. I hverdagen samarbeider du med fire fellesråd.

I tillegg til å lede prestetjenesten for biskopen skal du være bindeleddet mellom arbeidsgiverlinjene, altså bispedømmet og de kirkelige fellesrådene. Prosten har en viktig rolle med å være rådgiver og kontaktpunkt for menighetsrådene i deres arbeid, og møter alle kirkelig ansatte.

Prestene i prostiet jobber i et eller flere sokn, og det er innarbeidet gode rutiner for samarbeid mellom prestene. Prosten innkaller prestene til møter tre til fire ganger hvert semester. I disse inngår kompetanseutvikling, informasjon og ulike drøftinger.

Prosten inngår i biskopens ledergruppe. Du får informasjon og faglig påfyll med jevnlige møter med biskop og proster, og lederutviklingssamlinger. I tillegg er det lagt til rette for deltakelse i arbeidsveiledning og etterutdanning, for både prester og proster.

Vi ønsker en prost som tenker strategisk og som løser sine arbeidsoppgaver på en strukturert måte. Du må ha god oversikt og kunne administrere og organisere din egen og andres hverdag. Du er glad i mennesker og evner å inspirere og oppmuntre dine medarbeidere. Det er viktig at du samarbeider godt og skaper trivsel i kollegiet.

Fosen prosti ligger sentralt i bispedømmet, og du bruker om lag en og en halv time i reisetid til Trondheim sentrum fra Rissa. Kollektivtilbudet er velutviklet med buss, hurtigbåt og ferje over fjorden.

Folkekirken er sentral i lokalsamfunnet på Fosen og det er god oppslutning om kirkelige handlinger. Det er også fremdeles et tradisjonelt kristent organisasjonsliv på bygda på Fosen.

Fosenhalvøya byr på en lang kystlinje og et innenlandsområde med muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, både sommer og vinter. Kulturlivet er også rikt med gamle kulturminner, slik som Austråt-borgen og Reins kloster. Næringslivet er variert og i Ørland kommune ligger Ørland flystasjon med egen prestetjeneste. Kystpilgrimsleden går igjennom Fosen.

 

Arbeidsoppgaver
  • Prosten skal bidra til strategisk og åndelig ledelse i prostiet og inngår i biskopens ledergruppe.
  • God personalhåndtering, ryddig ledelse og administrasjon er sentralt i stillingen.
  • Prosten må påregne alle oppgaver i henhold til tjenesteordning for proster med særlig vekt på å lede prestetjenesten.

Kvalifikasjoner

- Søkere må fylle vilkårene for tilsetting etter «Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest».
- Lederutdanning og dokumentert ledererfaring vil bli tillagt vekt.
- Det er en forutsetning at den som tilsettes behersker relevante dataverktøy.
- Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
- Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper

Vi søker etter:

- en fleksibel, tydelig og åpen leder som har gode kontaktskapende evner og er glad i mennesker.
- en som evner å se, oppmuntre og inspirere medarbeidere og bidra til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement.
- en person med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- en som evner å arbeide strategisk og strukturert
- en som kan arbeide selvstendig, og i team

 
Vi tilbyr

- Stillingen er plassert i kode 0933 prost, lønn etter avtale.
- Medlemskap i Statens pensjonskasse.
- Prostene deltar i egen veiledningsgruppe.

 

Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak.

Bispedømmet ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

www.kirken.no/nidaros

 

Kontaktinformasjon:

Tom Elvebakk
personalsjef
 90793950
 te663@kirken.no
 
Steinar Skomedal
stiftsdirektør
 92802499
 ss859@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Indre Fosen rådhus, Rådhusveien 13, 7100 Rissa
Publisert 2023-01-09
Søknadsfrist 2023-01-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger