Sokneprest i Stiklestad prosti med Stiklestad sokn som tjenestested

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Er du glad i folkekirka og mangfoldet?

Vil du hjelpe oss å bygge menighet, forvalte Olavsarven og gjør evangeliet relevant for verdalinger?

Da er dette jobben for deg!

I Verdal kommune bor det ca. 15.000 mennesker fordelt på tre sokn: Stiklestad sokn (ca. 9000 medlemmer), Vera og Vuku sokn (ca. 1.500 medlemmer) og Vinne sokn (ca. 1.800 medlemmer). Verdal et godt sted å bo og en spennende plass å være prest. Her er det et mangfoldig kulturliv som favner alt fra Vømmølfestival til Spelet om Heilag Olav. Verdal byr på en blanding av bonde-, og industrisamfunn. I nabokommunen Levanger, sørover, finner du sykehus og Nord universitet. Nordover ligger Steinkjer som er administrasjonssted for Trøndelag fylke.

Menighetene i Verdal betjenes av en dyktig og samarbeidsvillig stab med to prester, to kantorer, en kateket, en menighetspedagog, to diakoniarbeidere og tre kirketjenere. På kirkekontoret ved Verdalsøra kapell har vi et godt arbeidsmiljø og vil ha en omgjengelig prest som bidrar i arbeidet med å være en kirke for alle.

I Stiklestad sokn ligger Stiklestad kirke fra 1180, bygget over stedet der Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad i 1030. Soknet har også Verdalsøra kapell fra 1969. Vi har temagudstjenester gjennom året og mye aktivitet i begge kirkene.

Et engasjert sokneråd og frivillige ser fram til et godt samarbeid. Rådet arrangerer bla.a. Svartsøndagskonsert, høstsangkveld og stiller som medliturger og kirkeverter. Et stort frivillighetsapparat holder kirken åpen om sommeren med besøk av 6-7000 turister.

Som sokneprest vil du ha sete i Stiklestad sokneråd. Rådet ønsker seg en vennlig og arbeidsglad menighetsprest for hverdagen, en folkets prest som ser mennesker, som liker å samarbeide, og som formidler budskapet på en jordnær måte. Vår nye prest skal være inkluderende og raus.

Det er god oppslutning om kirkelige handlinger og ca. 100 dåp ila året. Du vil ha ansvar for to konfirmantgrupper og inngår i vanlig turnusfordeling for gudstjenester, gravferder og vigsler.

Du må ha god samarbeidsevne og interesse for å forvalte Olavsarven. Vi ønsker en prest som kan bidra inn i nasjonaljubileet 2030 sammen med våre samarbeidspartnere ved Stiklestad nasjonale kultursenter. Økumenikk er viktig og vi ønsker at du er med å videreutvikle samarbeidet med den katolske og ortodokse menigheten på Stiklestad.

Andre institusjoner i soknet vi betjener er Bakketun folkehøyskole, Verdal fengsel og det nye bo- og behandlingssenteret i Verdal.

Som sokneprest vil du sitte i Spelnemda som er organet for frivillighetsapparet knyttet til Spelet om Heilag Olav. Uken rundt Olsok 29.juli står kirkene i Verdal ansvarlig for kirkeprogrammet knyttet til Olsokdagene og her vil du ha en ledende rolle i utforming, planlegging og gjennomføring av tiltakene.

Stiklestad prosti har 26 sokn, fordelt på fire fellesråd og seks kommuner: Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta. Sør-Innherad kirkelige fellesråd er et interkommunalt samarbeid mellom Verdal, Levanger og Frosta. Vi har 16,5 soknepreststillinger i tillegg til prostiprest og prost. Prostilaget er aktivt med prestemøter ca. en gang per måned, felleskap og faglig utviklingsarbeid.

For mer informasjon:
www.sikirken.no – Sør-Innherad kirkelige fellesråd
www.kirken.no/nidaros - Nidaros bispedømme
www.verdal.kommune

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende:
Endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning
Avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål

 

Arbeidsoppgaver
Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
Vi søker etter en prest som kan fylle stillingen i henhold til «Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest».
Søkeren bør ha erfaring som bidrar til at oppgavene for stillingen og utfordringene som er beskrevet for menighetene blir ivaretatt.
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest. Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer. Målformen i Stiklestad sokn er bokmål, mens det brukes nynorsk i de to andre sokn i kommunen.
Personlige egenskaper
Vi søker etter en prest som:
-          Liker å arbeide med gudstjeneste- og menighetsutvikling og som vil engasjere seg for en åpen og inkluderende folkekirke
-          Har vilje til å bidra til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement med kolleger,  frivillige medarbeidere og samarbeidspartnere
-          Er konstruktiv og løsningsorientert, kontaktskapende, ryddig og evner å administrere arbeidet sitt på en god og effektiv måte
-          Har gode evner til å arbeide selvstendig og i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeidere
 
Vi tilbyr
Stillingen er plassert i kode 1555 Sokneprest 
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.

Bispedømmet ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.
 
 
Kontaktinformasjon:
Eirik Bakken
fungerende prost
 48409483
 eb222@kirken.no
 
Tom Elvebakk
personalsjef
 90793950
 te663@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Verdalsøra kapell, Volhaugvegen 27, 7650 Verdal
Publisert 2023-01-09
Søknadsfrist 2023-01-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger