Girkodulka Guovdageainnu báhpasuohkanis – Kirketolk i Kautokeino sokn

Sis-Finnmárkku proavássuohkan, Norgga girku, Davvi-Hålogalándda Bismmagoddi - Indre Finnmark prosti/Nord-Hålogaland bispedømme.

Vi har ledig en 70 % stilling som kirketolk i Kautokeino sokn, Indre Finnmark prosti.
Stillingen har Kautokeino som særskilt tjenestested og Indre Finnmark som tjenestedistrikt.
Kautokeino er innenfor forvaltningsområdet for samiske språk.

Kirketolken bistår prestetjenesten med tolking og andre oppgaver ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger som institusjonsbesøk, nattverd i hjemmene, sykebesøk og i møter med menigheten og menighetsrådet.

Kirketolken bistår også prosten og biskopen når disse har tjeneste i soknet.

Kirketolken kan bli pålagt andre oppgaver innen sokneprestens ansvarsområde, så som oversettelse av brev o.l.

Avhengig av prestens språkkunnskaper vil tolking noen ganger være fra norsk til samisk, andre ganger fra samisk til norsk

Søkere gjøres oppmerksom på at navn kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å bli unntatt fra offentlig søkerliste.

 

 

Mis lea rabas 70 % virgi girkodulkan Guovdageainnu báhpasuohkanis, Sis-Finnmárkku proavássuohkanis.
Virggis lea Guovdageaidnu sierranas doaibmabáikin ja Sis-Finnmárku doaibmaguovlun.
Guovdageaidnu gullá sámegiela hálddašanguvlui.

Girkodulka veahkeha báhppabálvalusa dulkomiin ja eará bargguiguin ipmilbálvalusain ja eará girkolaš meanuin, nugo rohkosbottuin institušuvnnain, eahkedismállásiin ruovttuin, buhcciid luhtte fitnamiin, ja čoahkkimiin searvegottis ja searvegodderáđis.

Girkodulka veahkeha maiddái proavásta ja bismma go dáin leat bálvalusat báhpasuohkanis.

Girkodulkii sáhttet maid biddjot eará barggut suohkanbáhpa ovddasvástádussuorggis, nugo jorgalit reiviid ja eará.  

Dulkon lea muhtumin dárogielas sámegillii, ja muhtumin fas sámegielas dárogillii, báhppa giellamáhttu mielde.

Fuomášuhttit maid ahte namma sáhttá álmmuhuvvot vaikko ohcci lea bivdán ahte ii biddjo almmolaš ohcciidlistui.

 

Arbeidsoppgaver
 • Tolking ved kirkelige handlinger
 • Andre relaterte oppgaver innenfor kirkens ansvarsområdet
 • Dulkon girkolaš meanuin
 • Eará gullevaš barggut girku ovdasvástádussuorggis 
Kvalifikasjoner
 •  
 • Vi søker en person med enten høyere utdanning på bachelornivå med samisk, tolkeutdanning eller bekreftet arbeidserfaring innen tolking
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Mii ohcat olbmo geas lea juo alit oahppu sámegielas, dulkaoahppu, dahje duođaštuvvon bargovásáhus dulkomiin.
 • Gáibiduvvo miellahttuvuohta Norgga girkus.
 • Persovnnalaš ja fágalaš dáiddut deattuhuvvojit. 
Personlige egenskaper
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med ansatte og frivillige
 • Gode samarbeidsevner
 • Máhttit bargat iešheanalaččat ja ovttas eará bargiiguin ja eaktodáhtolaš bargiiguin. 
 • Buorit ovttasbargodáiddut
Vi tilbyr
 • Stillingen avlønnes i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1363 seniorkonsulent.
 • Tilsetting skjer på de til enhver tid gjeldende vilkår.
 • Pensjonsinnskudd.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Kautokeino omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.net for å finne ut hvilke regler som gjelder

 

 • Virgi bálkáhuvvo virgekodas 1408 vuosttaškonsuleanta dahje 1363 seniorkonsuleanta.
 • Virgáibidjan áiggis áigái gustovaš eavttuid mielde.
 • Penšuvdna gessojuvvo.

Virgáibidjan dáhpáhuvvá áiggis áigái gustovaš eavttuid mielde, ja dat gii virgáibiddjo ferte doahttalit rievdadusaid lágain, tariffašiehtadusain, njuolggadusain ja nu ain.

Guovdageaidnu gullá Davvi-Romssa ja Finnmárkku doaibmaavádahkii, gos leat earret eará sierra vearronjuolggadusat ja oahppoloana sihkkun. Geahča www.tiltakssonen.net oaidnin dihtii njuolggadusaid.

 

Kontaktinformasjon:

Egil Lønmo
Prost/Proavás
 913 13 308
 el898@kirken.no
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
 an887@kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kautokeino kirke, Goahtedievva 2, 9520 Kautokeino
Publisert 2022-12-23
Søknadsfrist 2023-01-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger