Kapellan i Sande, Nord-Jarlsberg prosti

Den norske kirke, Tunsberg bispedømme

Sande menighet søker en kapellan som har pågangsmot, er glad i folkekirken og som har viljen til å ivareta alle i sognet. Sande menighet sin visjon er: «Her hører jeg til – Et åndelig hjem, et sted å bli sett hørt og verdsatt» - å være kirke der alle kan kjenne seg hjemme.

Sande ligger vakkert til i nordre del av Vestfold mellom byene Holmestrand og Drammen, og er et område som er i vekst. Sande trenger en prest som trives i en folkekirkemenighet, og som lar seg inspirere av mulighetene som ligger i å ha en kirke og et aktivt menighetshus midt i bygda. Her er det mange muligheter for en prest som er opptatt av knytte kontakt med mennesker og finne språk og arbeidsformer som kommuniserer det kristne budskapet inn i vår tid.

Sande har to gudstjenestesteder; Sande kirke (fra 1100-tallet) og Bekkestranda kapell (1903). Soknet betjenes av to prester (sokneprest og kapellan), kantor, organist, trosopplærer, sekretær, undervisningsleder, diakon, kirketjenere/gravplassarbeidere og kirkeverge. Prestene i Sande har kontor i Sande sentrum sammen med undervisningsavdelingen. Kirkeverge, økonomi, administrasjon og sekretær har kontorer i Hof. Sammen med Horten kommune utgjør området Nord-Jarlsberg prosti (nordre del av Vestfold fylke).

Sande menighet har god oppslutning om dåps- og konfirmantarbeid, og det er et variert barne- og ungdomsarbeid i sognet. Det er f.eks «Supertorsdag» - småbarnssang, minikor og barnekor med middag for hele familien, og «Kveldskafè» for 6-7 trinn. Vi ønsker en prest som er trives sammen med ungdom, unge voksne og barnefamilier, og som er glad i å forkynne

Vi er opptatt av å gi plass til at du kan utvikle deg som prest og sette ditt preg på tjenesten, samtidig som du bidrar inn i å utvikle godt teamarbeid med kolleger og frivillige. Kjenner du at dette motiverer, så er dette stillingen for deg. 

 

Arbeidsoppgaver

Som kapellan i Sande vil du:

 • Delta i turnus for gudstjenester og kirkelige handlinger sammen med sognepresten.
 • Ha et særskilt fokus mot arbeidet med ungdom og unge voksne.
 • Delta i kirkens undervisningsarbeid, og er den av prestene som samarbeider tettest med undervisningsleder om gjennomføringen av konfirmantarbeidet. 
 • Være fast medlem av trosopplæringsutvalget og gudstjenesteutvalget. 
 • Tjenestegjøre på tvers av soknegrensene i prostiet etter fastsatt ordning 
 • Deltar på samlinger og fagdager for alle prestene i prostiet.
 • Deltagelse i gjeldende ordning for beredskap i Tunsberg bispedømme.

Kvalifikasjoner
 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi og praktikum.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk
 • Det kreves politiattest (barneomsorgsattest) som fremlegges ved tilsetting.
 • Medlemskap i Den norske kirke.  
Vi ønsker at du har:
 • God formidlingsevne og glede over å dele det kristne budskapet
 • Kontaktskapende og evne til å fremme økt frivillighet og deltagelse
 • Engasjement for arbeid med barn og unge
 • Evne til å arbeide strukturert og systematisk
 • Endringsvillighet
 • Gode samarbeidsrelasjoner og samarbeidsrutiner
Vi tilbyr
 • Innplassering i stillingskode 0922 kapellan, etter KAs tariffområde
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Reiseutgifter og godtgjørelser godtgjort etter gjeldende regulativ
 • Tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning 
 • Kan tilby mentorordning 
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling  

 

Det er kort avstand og god kommunikasjon til både Drammen og Oslo, og resten av Vestfold. Sandenaturen byr på mange gode opplevelser, sommer som vinter, med sitt vakre landskap; kystlinje, sjø og skogsområder. Om vinteren er det stabile skiforhold i område Vestskauen. Sande har et rikt kulturliv med om lag 100 ulike lag og foreninger. Barnehager, skoler og omsorgstjenester er satsingsområder og menigheten har et godt samarbeid med skoler, barnehager og sykehjem.

 

Kontaktinformasjon:

Frode Magnar Andersen
Fungerende prost
 485 00 568
 
Anne Gjertrud Fugletveit
Hr-leder
 45968783
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rambergveien 9, 3115 TØNSBERG
Publisert 2022-12-21
Søknadsfrist 2022-01-29
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger