Praktikant i Sjømannskirken 2023-24

Sjømannskirken er en frivillig organisasjon som er et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nordmenn i utlandet. Sjømannskirken har kompetanse på krise- og beredskapstjeneste og nettverksbygging, og finnes på alle kontinenter. Hovedkontoret har helt siden starten i 1864 vært i Bergen og vi holder i dag til i Strandgaten 198. På hovedkontoret sitter ledergruppen og det meste av stabsfunksjoner som kommunikasjons-, økonomi- og HR-avdeling. I tillegg har vi regionskontor i Oslo.

Har du lyst på internasjonal erfaring i et trygt miljø? Som praktikant i en sjømannskirke vil du lære mer om bl.a. trosopplæring og diakoni, og hvordan det er å jobbe på en sjømannskirke. Høres det interessant ut? Da er du velkommen til å søke på praktikantstilling i Sjømannskirken for skoleåret 2023/2024.

Praktikantåret vil gi innblikk i det daglige arbeidet ved en sjømannskirke, og gi verdifull erfaring i menighetsarbeid. Praktikantene veiledes av daglig leder og inngår i den ordinære staben ved kirken. De får varierte oppgaver og inkluderes i Sjømannskirkens mange gjøremål. Det vil være mye praktisk arbeid, og mange av oppgavene har et diakonalt preg.
Sjømannskirkens praktikanter vil få praksis og noe undervisning innen temaene trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid i en kirkelig sammenheng. Et viktig tema er også diakoni og hvordan Sjømannskirken møter mennesker. I løpet av året som praktikant blir det lagt opp til besøk ved en annen sjømannskirke, deltakelse på konfirmantleir, samt deltagelse på organisasjonens medarbeidersamling.
Praktikantperioden starter med innføringskurs 22. august 2023 og varer til sommeren 2024. For skoleåret 2023/2024 legger vi opp til å ha praktikant ved følgende kirker: København, London, Berlin, Albir, Torrevieja, Costa del Sol og Gran Canaria. Her kan det komme endringer.

Har du lyst til å søke på praktikantstilling? Beskriv deg selv i søknadsteksten, og ta også med noe om disse punktene:
- kirkelig bakgrunn og erfaring
- motivasjon for praktikanttjeneste i Sjømannskirken
- erfaringer fra jobb eller frivillig arbeid som kan være nyttig i denne sammenhengen
- evt. ønske om sted for praktikanttjenesten.

 

Arbeidsoppgaver

Oppgavene vil variere noe fra kirke til kirke. Møter med mennesker står i fokus alle stedene, samt miljøskapende- og menighetsbyggende arbeid. Blant oppgavene ellers kan nevnes:

 • Kjøkkenarbeid og andre praktiske oppgaver.
 • Barne- og ungdomsarbeid og evt. studentarbeid.
 • Vertskap ved kirken (ta i mot og prate med besøkende).
 • Besøkstjeneste (syke, eldre etc.) og annet oppsøkende arbeid.
 • Informasjonsarbeid og annet kontorarbeid.
 • Delta i det menighetsbyggende arbeidetet ved kirken sammen med øvrig stab.

Selv om praktikantene har sine avgrensede arbeidsområder, er det en forutsetning at alle går inn i teamarbeidet ved kirken og gjør de oppgaver det er behov for. Praktikanten går inn i vaktordning på lik linje med de andre i staben. Arbeidstiden ved en sjømannskirke kan være lang og uregelmessig. Normalarbeidsuken er på 38 timer fordelt på fem dager i uken.
Les mer om Sjømannskirken på våre hjemmesider.

Kvalifikasjoner

Helst noe erfaring fra arbeidslivet, og minimum et års erfaring etter videregående skole.
Erfaring fra menighetsarbeid som frivillig eller ansatt. 

Personlige egenskaper
 • Du liker mennesker og trives med å snakke med, møte og omgås mennesker, også de som er ulik deg selv.
 • Du er flink på samhandling og samspill med andre.
 • Du tør å bli utfordret, også på oppgaver som du føler du ikke behersker så godt.
 • Du er selvstendig, tar ansvar og grep når det kreves.
 • Du har evne til å tilpasse deg nye situasjoner.
 • Du har en fleksibel innstilling til arbeidstid og oppgaver, samtidig som du evner å sette nødvendige grenser.
 • Du har evne til å engasjere og inspirere andre, og til å bli engasjert selv.
 • Du tåler å være en del alene i fritiden, og kan trives uten mange jevnaldrende rundt deg.


Diverse andre forhold: 
Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse.

Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.

Vi tilbyr
 • Godtgjørelse på kr 11 000,- per måned brutto. Godtgjørelsen er skattepliktig.
 • Fri utreise og hjemreise ved start og slutt av praktikantåret, dersom avtalen brytes, må praktikanten betale hjemreisen selv.
 • Fri møblert hybel/bolig.
 • Flyttegodtgjørelse med inntil kr 2 000,- inklusiv forsikring hver vei (overvekt fly).
 • Trygd- og forsikringsordninger, dekkes av Sjømannskirken. Medlemskap i norsk folketrygd.
 • Pliktig medlemskap i Statens pensjonskasse (den ansatte trekkes 2 %).

Gjensidig oppsigelsesfrist er 1 mnd.

OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per e-post eller post.

 

Kontaktinformasjon:

Ingjerd Danielsen
HR-konsulent
 55552246
 ida@sjomannskirken.no
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kultur, idrett og organisjoner
Arbeidssted Strandgaten 198, 5004 Bergen
Publisert 2022-12-08
Søknadsfrist 2023-02-01
Stillingstype 100% heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger