Kapellan i Modum - Eiker prosti

Vi har ledig kapellanstilling i Modum og ønsker oss en prest som trives med å arbeide i team!

Modum sokn søker etter en kapellan som trives med en folkekirkemenighet og er opptatt av å finne språk og former som kommuniserer det kristne budskapet inn i vår tid. Du har ønsker om å utvikle et temaarbeid med kollegaer. Vi søker deg som liker allsidig tjeneste og med spesielt fokus på barn og unge.

Folkekirken står sterkt og har et godt omdømme i lokalmiljøet og en bred kontaktflate med mennesker i alle aldre. Staben opplever å ha et godt samarbeid og fellesskap. Menighetsrådet har et gjennomarbeidet strategidokument for perioden 2022-2025 med visjonen: «Kirken for alle». Årlig feires det i Modum menighet rundt 170 gudstjenester, 110 barn døpes, 120 ungdommer konfirmeres, 20 vielser og omtrent 120 gravferder. Menigheten har et rikt og mangfoldig arbeid også utenom søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger med et frivilligkorps på 270 personer. Av jevnlige aktiviteter for barn og unge kan nevnes Knøttesang, Åmot barnegospel, Soul Children, Tensing, KRIK, familiespeider og ledertrening, samt et innarbeidet trosopplæringsarbeid med mange breddetiltak. Videre er det et godt samarbeid med sykehjem og eldresenter, barnehager og skoler og med kommunens øvrige administrasjon. Menigheten har god økonomistyring, som sikrer kontinuitet i arbeidet og som gir rom for å realisere menighetens visjoner.


Interessert i å vite mer? Se gjerne vår hjemmeside på www.kirken.no/modum

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Deltar i konfirmantarbeid, kirke-skolesamarbeid, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid
 • Stabsmøter
 • Prostiets og bispedømmets prestesamlinger
 • Delta i beredskapsturnus etter gjeldene ordning i Tunsberg bispedømme
 • Tjenestefordelingen mellom prestene vil bli gjennomgått på ny i samarbeid med den som tilsettes.
Kvalifikasjoner og egenskaper vi søker
 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende. 
 • Vi søker etter en motivert kapellan som har et hjerte for barn og unge og som ønsker å formidle evangeliet til folk i alle aldre og som bidrar til å levendegjøre menighetens visjoner
 • Vi søker en selvstendig og strukturert person med gjennomføringskraft,
 • Søker deg som har vilje til å skape gode relasjoner i samarbeid med stab, råd og frivillige
 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Disponere førerkort klasse B og gjerne tilgang til bil
 
Hos oss får du

Stab fellesskap bestående av til sammen tre prester, diakon, kateket, trosopplærer, kirketjenere, klokkere, kantor, menighetsmusiker, kirkeverge og kontormedarbeidere. Kontor i Åmot kirke med felles lunsjservering. Gjennom stabsutvikling arbeides det for et godt arbeidsmiljø med en åpen og ærlig kommunikasjon.

Andre gode grunner:

 • Innplassering i stillingskode 0922 kapellan etter KAs tariffområde  
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ
 • Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)

 

Modum sokn omfatter Modum kommune, med syv kirker samt et menighetssenter. Modum med sine 14.100 innbyggere ligger sentralt på Østlandet og har gode oppvekstvilkår og rike muligheter for kultur og friluftsliv. Det finnes 15 barnehager, 5 barneskoler, 2 ungdomsskoler og én videregående skole. Kjennemerker er bl.a. Blaafarveværket, skiskytter arena på Simostranda, verdens største skiflyvningsbakke i Vikersund og Modum Bad med Institutt for Sjelesorg.

Eiker prosti omfatter 5 kommuner med 5 fellesrådsområder. Prostiet består av 10 sokn, Øvre Eiker med Haug (hvor prostesetet ligger), Bakke, Fiskum og Vestfossen sokn; Nedre Eiker med Mjøndalen og Nedre Eiker sokn, Modum som er ett sokn, Krødsherad sokn og Sigdal med Sigdal og Eggedal sokn. Det er 14 prester i prostiet.

 

Kontaktinformasjon:

Erik Haualand
Prost i Eiker
 41 23 26 58
 
Anne Gjertrud Fugletveit
HR-leder
 45 96 87 83
 
Sylvi Fimland
HR-rådgiver
 41 29 89 91
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kapellveien 1, 3340 Åmot
Publisert 2022-01-06
Søknadsfrist 2022-02-06
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger