Organist

Organist 70%, kan aukast til 100% med tilleggsoppgåver

Det er ledig stilling som Organist 70 % stilling i Strand kyrkjeleg Fellesråd med hovudteneste i Jørpeland sokn.

 

Stillinga kan aukast til 100% og kan då omfatte tilleggsoppgåver innafor trusopplæring, skriv gjerne noko om kva du kan bidra spesielt med innan trusopplæring.

 

Strand ligg i Ryfylke, aust for Stavanger. Jørpeland er kommunesentrum med ca 7.000 innbyggarar og har bystatus. Det er over 13.500 innbyggarar i heile kommunen.

Kommunen har eit aktivt kultur-, kyrkje- og foreiningsliv. Me har vakker natur med fjell og fjord. Det tar ca. 25.min å køyre til Stavanger.

 

Det er 2 sokn og 3 kyrkjer i Strand kommune - Jørpeland kyrkje (1969) med elektronisk Allen-orgel (2000) - og flygel. Strand kyrkje (1874) med pipeorgel frå 1989 med 15 stemmer - og piano og Tau kyrkje (2021) med flygel.

Det er 14 tilsette, medrekna 2 organistar til saman i begge sokn.

Stillinga medfører hovudansvar for Jørpeland sokn, og kontorplass i Jørpeland kyrkje -- men verkeområde i heile fellesrådsområdet.

Me søkjer ein kreativ og allsidig musikar som kan spele både orgel og piano, har interesse for kyrkjelydsarbeid og god evne til samarbeid.

 

Stillinga omfattar m.a.:

  • Fagleg og musikalsk ansvar ved gudstenester, gravferd og vigsler.
  • Samarbeid i team med dei andre tilsette og frivillige medarbeidarar med planlegging og gjennomføring av gudstenester og andre kyrkjelydsarrangement.
  • Korarbeid, forsangergrupper/band og anna musikkrelatert arbeid opp mot ulike aldersgrupper.
  • Medverknad til å utvikle eit variert song- og musikkliv i kyrkjelyden.

Me søkjer ein person som:

  • Har min. 3-årig musikkutdanning frå høgskule/universitet. Anna relevant utdanning kan bli vurdert.
  • Er personleg eigna til stillinga
  • Meistrar skriftleg og munnleg norsk
  • Er medlem i Den norske kyrkja

Tiltreding: 01.08.24

Lønn etter gjeldande tariffavtale. Pensjonsordning i KLP.

Politiattest må leggjast fram ved tilsetting.

Opplysningar om samlivsform vil kunne bli innhenta og vektlagt ved tilsetting.

Søknadsfrist: 21.mai

 

For meir opplysningar ta kontakt med kyrkjeverje Øystein Marton Lode. Sentralbord tlf: 51 74 11 30/41 25 83 84

Søknad på e-post til kyrkja@strand.kommune.no

Strand kyrkjelege fellesråd er arbeidsgivar for dei ansatte (utanom prestane) både på Jørpeland og Tau, og ordner dei praktiske rammene rundt arbeidet . Les meir på nettsida, som spesielt presenterer arbeidet på Jørpeland og har lenke til fellesrådet.

 

Nettsted: https://www.jørpeland-menighet.no/

Arbeidsgiver Strand kyrkjelege fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Torgvegen 6, 4120 Tau
Publisert 2024-04-23
Søknadsfrist 2024-05-21
Stillingstype Fast, 70% deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Strand kyrkjelege fellesråd
Torgvegen 6
Jørpeland
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger