Strand kyrkjelege fellesråd
Strand kyrkjelege fellesråd
Torgvegen 6
4120 Tau