Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) er et fagforbund som hovedsaklig organiserer medlemmer i kirkelig undervisningstjeneste ansatt i Den norske kirkes menigheter og sentralkirkelige stillinger. Vi organiserer også ansatte i kirkelige organisasjoner. Vårt fulle navn er Kirkelig undervisningsforbund.

Generalsekretær / Seniorrådgiver

Generalsekretær/Seniorrådgiver for Profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte.
Generalforsamlingene til Diakonforbundet, Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) og Presteforeningen ønsker å etablere et felles profesjonsforbund for prester, diakoner og undervisningsansatte fra 1.1.2025. 

Ny felles organisasjon, Profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte, vil organisere ca. 3000 medlemmer. Det nye profesjonsforbundet vil ha et felles sekretariat som består av rådgivere i fagavdeling, arbeidslivsavdeling og innenfor økonomi og medlemsoppfølging.

KUFO søker etter representant i sekretariatet i det nye forbundet. Frem til sammenslåing er gjennomført, vil du lede KUFOS arbeid i prosessen og ivareta rollen som Generalsekretær i KUFO frem til ny organisering er på plass 1.1.2025.

 

Blir du vår nye Generalsekretær/Seniorrådgiver for profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte? 

 

Hvem ser vi etter? 
Vi ser etter deg som ønsker å være med å etablere, utvikle og drifte arbeidet i det nye profesjonsforbundet. Som rådgiver vil du inngå i sekretariatet for den nye organisasjonen, og være med å utvikle denne til beste for alle medlemmene. Stillingen vil få to hovedansvarsområder; sentral ressurs på lønns- og arbeidsvilkår for fellesrådsansatte, samt faglig oppfølging av undervisningsfeltet i og utenfor Den norske kirke. 

 

Hvilke oppgaver ligger i rollen?
Både i rollen som generalsekretær og rådgiver skal du aktivt bidra til å etablere og utvikle den nye organisasjonen. I dette ligger selve sammenslåingen, være med å opprette nye fora, og fordele nytt ansvar og nye roller.  Du også kan bygge og utvikle din egen rolle rundt dine styrker og i tråd med resten av ledelsen i forbundet.

Som rådgiver i sekretariatet for felles organisasjon, vil du få ansvar både innenfor tariff og arbeidsrettslige områder, samt ivareta profesjonens særlige fagarbeid og politikk, studiearbeid m.m. 

 

Hvilken kompetanse og kvalifikasjoner trenger du?
Vi søker deg som brenner for organisasjonsutvikling, er nytenkende og har lyst til å være med på å utvikle samhandlings- og forhandlingsevnen til en ny og spennende organisasjon. Du vil ta del i en ny og tverrfaglig satsing i tett samarbeid med kollegaer i det nye profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte.

Du er god til å samhandle med andre og er faglig sterk. Du har god kunnskap om tariff, lov- og avtaleverk på kirkelig sektor, har gjerne tillitsvalgterfaring og kan gjennomføre forhandlinger på en profesjonell måte. Du er en engasjert og selvgående person med et strategisk blikk.  Du har god struktur i arbeidet ditt, og evner å ha mange prosjekter på gang samtidig uten å miste oversikt. Du er glad i folk, og er tilgjengelig for de som har behov for å ha kontakt med deg.  Som bakgrunn har du kirkeligfaglig kompetanse på minimum bachelornivå, fortrinnsvis utdanning som kateket eller menighetspedagog. Du har også gjerne erfaring fra kirken som arbeidssted. Du har god økonomisk og organisatorisk forståelse og kunnskap. 

 

Hva kan vi tilby deg?

  • Først og fremst får du en unik mulighet til å være med å forme en ny organisasjon. Du blir en del av et sosialt, inkluderende, engasjert og kompetent arbeidsfellesskap. 
  • Du vil rapportere til Generalsekretær og vil ha en høy grad av påvirkningsmulighet og fleksibilitet. Du vil bli en del av et spennende fellesskap som skal ivareta medlemmenes interesser. Dette gjelder både innenfor faglig utvikling og lønns- og arbeidsvilkår.
  • Du får lønn etter avtale og pensjonsordning i KLP. Du får arbeidssted i lyse og trivelige kontorlokaler på Kirkens hus, midt i Oslo sentrum, hvor alle tre organisasjonene allerede er samlet 

 

Noe reisevirksomhet må påregnes. Arbeidsstedet er Oslo, med mulighet for noe hjemmekontor. 

Vi ønsker tiltredelse så snart som mulig.

Hvis du tror dette er noe for deg, men er usikker på om du skal søke, ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med vår rådgiver i Headvisor Kristin Haugen Lindbak, telefon 97155441.

Du kan også kontakte styrets leder Lene Beate Østerås, telefon 93629980
Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 

Om arbeidsgiveren

KUFO er et fagforbund som hovedsaklig organiserer medlemmer i kirkelig undervisningstjeneste ansatt i Den norske kirkes menigheter og sentralkirkelige stillinger. Vi organiserer også ansatte i kirkelige organisasjoner. Vårt fulle navn er Kirkelig undervisningsforbund.

Arbeidsgiver Kirkelig undervisningsforbund
Kategori Kultur, idrett og organisjoner
Arbeidssted Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo
Publisert 2024-04-30
Søknadsfrist 2024-05-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig undervisningsforbund
Rådhusgata 1-3
151 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger