Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) er et fagforbund som hovedsaklig organiserer medlemmer i kirkelig undervisningstjeneste ansatt i Den norske kirkes menigheter og sentralkirkelige stillinger. Vi organiserer også ansatte i kirkelige organisasjoner. Vårt fulle navn er Kirkelig undervisningsforbund.
Kirkelig undervisningsforbund
Rådhusgata 1-3
151 Oslo