Daglig leder

Hå kyrkjelege fellesråd

Nærbø sokn har ca. 8.500 medlemmer i Den norske kirke. Soknet har to kirker: Nærbø gamle kirke og Nærbø kirke. Soknet har kontor i Nærbø kirke og staben består av 12 personer.
Sokneprest, ungdomsprest, kateket, ungdomsarbeider, menighetspedagog, trosopplærer, musikalsk leder, diakon, styrer og assistent i Noas Ark åpne barnehage, vaktmester.


Menigheten driver Noas-ark åpne barnehage, som har åpent tre dager i uken, ungdomsklubb, barneklubb, søndagsskole, egen mediegruppe som filmer gudstjenester og et allsidig trosopplæringsarbeid.
Gudstjenestene er varierte og består av høymesser, familiegudstjenester, temagudstjenester.
Jæren gospelkor og Jæren kammerkor er knyttet til menigheten.


Kirken har en sentral rolle i nærmiljøet og har godt gudstjenestefremmøte. Vi opplever stor og bred oppslutning om konfirmasjonsarbeid, dåp og det øvrige trosopplæringsarbeid.
Der er mange frivillige som er engasjerte i menigheten, både i gudstjenester og i annet arbeid blant barn og unge.


Daglig leder går over i annen stilling og i søker derfor etter ny person til fylle denne stillingen.
Tiltredelse etter avtale.

 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig personalansvar for staben i soknet.
 • Økonomi- og budsjettansvar for soknerådets drift.
 • Daglig leder og saksbehandler for soknerådets virksomhet.
 • Strategi og menighetsutvikling.
 • Oppfølging og rekruttering av frivillige medarbeidere i samarbeid med øvrig stab.
 • Utvikling og gjennomføring av administrative rutiner i samarbeid med øvrig stab.

Kvalifikasjoner

 • Har utdanning og/eller erfaring innenfor økonomi, ledelse og administrasjon.
 • Annen kirkelig relevant utdannelse.

Personlige egenskaper

Har gode lederegenskaper.

 • Er en god inspirator og har evne til å tenke strategisk.
 • Har gode samarbeidsevner.
 • Er fleksibel og kan arbeide selvstendig og i team.
 • Er en dyktig organisator med gode datakunnskaper.
 • Har erfaring fra kirkelig eller annet kristent arbeid.
 • Kan kommunisere godt på norsk, skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Vi tilbyr

Lønn etter avtale og pensjonsordning gjennom KLP.
Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke.
 
 
Kontaktinformasjon:
Svein Olav Nesse
 
Arbeidsgiver Hå kyrkjelege fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Store Ring 53, 4365 Nærbø
Publisert 2024-04-25
Søknadsfrist 2024-05-26
Stillingstype Fast, 80% deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hå kyrkjelege fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger