Sokneprest i Kristiansand domprosti med Oddernes sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetens profil
Oddernes menighet består av to kirker: Oddernes og Justvik. De to kirkene i soknet har felles menighetsråd og strategi, men forskjellige tilbud. Overordnet vil menigheten forkynne et tydelig evangelium om Jesus Kristus, og være inkluderende og positiv til ulike arbeidsformer og liturgiske uttrykk. Gudstjenestene i Oddernes varierer mellom ordinære gudstjenester og familiegudstjenesten «Barnas», 3G med moderne formspråk og lekfolksinnslag og Thomasmesse. Det arbeides med å få søndagsskole hver søndag. I Justvik har gudstjenesten ofte et uformelt og moderne preg. I tråd med mottoet «Ikke bare søndager» er det mange ulike tilbud i tillegg til fast trosopplæring og gudstjenester i begge menigheter. Mye drives av frivillige, men dette utfordres av et generasjonsskifte. Menigheten tilstreber godt samarbeid med lokale bedehus, foreninger, frikirker, skoler og barnehager. Kristiansand Katedralskole Gimle ligger vegg i vegg med Oddernes kirke, og Universitetet i Agder ligger også i kirkens nærområde. 

Staben består av 11 hel- og deltidsstillinger, inkludert kapellan i hel stilling. Soknepresten har kontor i menighetshuset ved Oddernes kirke der de fleste i staben holder til, og i Justvik kirke én dag i uken. 

Menighetens mål og satsningsområder
Menighetsrådet arbeider for tiden med ny strategi der menighetsbygging nedenfra vil stå sentralt. Nytenkning og bevissthet om ressursbruk og praktiske prioriteringer blir derfor viktig. Fast søndagsskole, barnearbeid og etablering av fast ungdomsarbeid vil vektes tungt, men også mer opplæring for voksne. Diakoni og misjon blir andre prioriterte oppgaver. Oddernes menighet skal være til stede der folk er og oppmuntre alle til å være med på å utvikle menigheten. Menigheten er ikke fornøyd med status quo, men vil vokse, engasjere og være til for dem som trenger hjelp og støtte. 

For øvrig
Den tilsatte må rette seg etter endringer i tjenesteordning for prester, regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn og alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

Målformen er bokmål, men søker må beherske begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Krav om tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).  

Offentlig søkerliste etter offentleglova § 25 vil bli utarbeidet, jf. kirkeordning for Den norske kirke § 42. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i
søknaden. Behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b og artikkel 9 nr. 2 bokstav b og g.

 

Arbeidsoppgaver

 • Forrette ved kirkelige handlinger 
 • Forkynne og ha bibelundervisning
 • Delta i barne- og ungdomsarbeid
 • Veilede og drive sjelesorg
 • Menighetsrådsarbeid og administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Cand. theol. eller profesjonsstudium i teologi
 • Praktisk-teologisk utdanning

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode strategiske evner
 • Evne til å lytte og vise respekt for ulikheter
 • Evne til å engasjere og inspirere
 • Interesse for barne- og ungdomsarbeid 

Vi tilbyr

 • Lønn som sokneprest i stillingskode 1555
 • Etter- og videreutdanning
 • Godtgjørelse etter gjeldende satser
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Arbeidsveiledning (ABV)

 

Oddernes kirke er en av de eldste og vakreste kirkene på Sørlandet. Nåværende steinkirke ble oppført på 1100-tallet. Deler av kirkens interiør er fra 16- og 1700-tallet. Kirken har et barokkorgel fra 1993 og nesten 400 sitteplasser. Den er også den mest populære bryllupskirken i Kristiansand. Menighetshuset fra 1974 ligger like ved. Det samme gjelder Oddernes kapell og kirkegård. Justvik kirke er en arbeidskirke fra 1996 med 270 sitteplasser. Det er gudstjeneste hver søndag i Oddernes og gudstjeneste to søndager i måneden i Justvik kirke. Menigheten teller over 8 600 medlemmer. 

Soknet omfatter do bydeler øst i Kristiansand kommune som er landets sjette største kommune. Avstanden fra Oddernes kirke til Kristiansnd bysentrum, Kvadraturen, er ca. 2 km. Justvik kirke ligger i tettstedet Justvik omkring 8 km. øst for Kvadraturen.

Se ellers https://www.kirken.no/nb-NO/fellesrad/oddernes-menighet/ 

 

Kontaktinformasjon:

Bjarne Nordhagen
Personasjef
 E-post:bn576@kirken.no
 
Fred Henry Berg
Domprost
 E-post:fb539@kirken.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Jegersbergveien 6, 4630 Kristiansand
Publisert 2024-04-29
Søknadsfrist 2024-05-19
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger