Menighetspedagog/menighetsarbeider (Nanset menighet)

I Nanset er det nå ledig en 20% stilling som menighetspedagog/ menighetsarbeider. Stillingen kan godt kombineres med utlyst undervisningsstilling i Østre Halsen.

Vil du jobbe i et hyggelig og engasjert arbeidsfellesskap? Brenner du for arbeid blant barn og unge? Har du evne til å skape gode relasjoner?

Nanset menighet har 3700 medlemmer. Menigheten har en funksjonell arbeidskirke med et aktivt barne- og ungdomsarbeid. Vi søker etter en person som kan videreutvikle og koordinere allerede bestående barne- og ungdomsarbeid innenfor trosopplæring.
Et team av prest, kirkemusiker, trosopplærere, kirketjener og menighetsråd skal sammen med frivillige jobbe for et relevant og attraktivt trosopplæringstilbud.

Dine ansvarsområder:

  • Fredagsklubben for barn 4.-7. klasse (annenhver uke)
  • Søndagsskolen, knyttet til gudstjenesten
  • Delta i utvikling av ledertreningsprogram

Vi ønsker at du:

  • Kan arbeide i team, og at du samtidig er selvstendig og kreativ
  • Trives sammen med barn og ungdom, og vil bidra til at de skal få lære å kjenne troen
  • Har evne til å ta i bruk ulike formidlingsformer
  • Kan inspirere frivillige til tjeneste

Kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning og/eller erfaring fra ungdomsarbeid
  • Personlig egnethet tillegges vekt


Stillingen kan med fordel ses i sammenheng med utlyst 60% undervisningsstilling i Østre Halsen menighet.

Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke. Det kreves framlegging av politiattest.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste men det gjøres unntak for søkere som ber om det.

Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner etter gjeldende kirkelig tariffavtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød, tlf 982 31 305, eller kateket Trine Furu-Borgen, tlf 418 51 310.

Tiltredelse: 15.08.2023

Søknad med CV sendes: kirkevergen@larvik.kirken.no

Søknadsfrist: 30.05.2023

 

 

Arbeidsgiver Larvik kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Vikingveien 9, 3274 Larvik
Publisert 2023-05-15
Søknadsfrist 2023-05-30
Stillingstype Fast, 20%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Larvik kirkelige fellesråd

Larvik
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger