Konsulent / Saksbehandler

Ullensaker kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for 4 sokn, har ansvar for drift og vedlikehold av 5 kirker og er arbeidsgiver for 30 ansatte, fordelt på ca. 24 årsverk. Medarbeiderne er organisert i staber som jobber for en eller flere menigheter.

Ullensaker kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for fire menigheter og er gravplassmyndighet i Ullensaker kommune. Fellesrådet har 28 ansatte (23 årsverk), som sammen med prostekontor og sokneprester, er lokalisert i kontorfellesskap på tre menighetskontorer. Ullensaker kommune har om lag 42 000 innbyggere i et spennende vekstområde med by og tettsteder i landlige omgivelser.

I kirkevergens stab har vi ledig stilling som konsulent/saksbehandler. Kirkevergens kontor er lokalisert på Jessheim ved Jessheim kirke.

 

Arbeidsoppgaver
 • Administrativt arbeid med gravplassforvaltning, herunder oppfølging av gravplassregister, koordinering av gravferder, festeavtaler, samt holde seg oppdatert på gjeldende lover og forskrifter på området
 • Økonomiarbeid, utarbeidelse av budsjett, oppfølging av regnskap og regnskapsrapportering.
 • Kommunikasjonsarbeid
 • Øvrige administrative oppgaver knyttet til fellesrådets administrasjon
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, gjerne med administrasjons- og økonomifag i fagkretsen. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring fra administrativt arbeid, fortrinnsvis fra offentlig virksomhet.
 • God tall-/regnskapsforståelse og IT kompetanse
 • Gode IT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke, jfr Kirkeordning for Den norske kirke § 20
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og positivt engasjement
 • Selvstendig, strukturert og evne til å videreutvikle eksisterende rutiner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En trivelig arbeidsplass med engasjerte og dedikerte medarbeidere, varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling. Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til
 • tariffavtale for KA-området, pensjonsordning i KLP.

 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kirkeverge/daglig leder Tor Tvethaug, tlf: 992 44 815

Kontaktinformasjon:

Tor Tvethaug, kirkeverge/daglig leder, 992 44 815, tor.tvethaug@ullensaker.kirkene.net

Søknadsfrist: 03.02.2023

Arbeidsgiver Ullensaker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusvegen 5, 2050 Jessheim
Publisert 2023-01-27
Søknadsfrist 2023-02-03
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Ullensaker kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger