Vi søker pastor i inntil 100% stilling til vår flergenerasjonsmenighet

Menigheten tilhører Den Evangelisk Lutherske Frikirke, et kirkesamfunn som på landsbasis har ca. 22 000 medlemmer fordelt på 83 menigheter. Kragerø Frikirke har 305 medlemmer, hvorav 105 med stemmerett. Vi opplever at det spirer og gror i menigheten! Menigheten er lokalisert sentralt i Kragerø, og eier sitt eget kirkebygg. Kragerø Frikirke er en aktiv flergenerasjonsmenighet med en målsetting om å nå ut til flere unge familier og unge voksne. Vi kan tilby bra fasiliteter, sentralt i Kragerø. Kragerø er en sjarmerende kyst-by med ca 11.000 innbyggere, og har mange og flotte tilbud til alle aldersgrupper.

 

 Vi søker etter en pastor som: 

kan være med på å styrke og utvikle til et sterkt barne- og ungdomsarbeid 

• kan være samlende og samtidig ser den enkelte 

• kan formidle med engasjement og tydelighet 

• kan lede stab og menighet bygget på sunt og godt arbeidsmiljø 

• inspirerer til samarbeid og fellesskap 

• kan ivareta ansvaret som daglig leder og personalansvaret for staben bestående av renholder, prosjektleder Støperiet og barne- og familieleder 

• gjerne har teologisk embetseksamen 

• har god erfaring fra ledelse og menighetsarbeid. 

 

Vi er 

en menighet som ønsker å bygge relasjoner 

• en menighet med vekstmuligheter 

• så heldige å ha et kirkebygg med gode og praktiske lokaler 

• En av de to stifterne av Skjærgårds Music & Mission 

 

Søkeres personlige egnethet tillegges stor vekt. 

Vi tilbyr ordnede lønns- og arbeidsvilkår, i hht Frikirkens lønnsavtale. 

Den som ansettes er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og Den Evangelisk Lutherske Frikirkes bekjennelse. 

Til pastor-stillingen følger det også krav om politiattest. 

Tiltredelse er ønsket jan. 2023. 

Søknad sendes: helge@helgerognli.no innen 20. okt. Alle søknader behandles konfidensielt. 

Kontaktperson: Helge Rognli 48959594. 

For nærmere informasjon om menigheten se: 

http://www.kragerofrikirke.no/ Facebook: KrageroFrikirke 

Arbeidsgiver Kragerø Frikirke
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Biørneveien 17, 3770 Kragerø
Publisert 2022-09-22
Søknadsfrist 2022-10-20
Stillingstype Fast, inntil 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Kragerø Frikirke
Biørneveien 17
3770 Kragerø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger