Sokneprest i Flatanger og Statland, Namdal prosti - NB Rekrutteringstillegg

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Vi søker etter ny sokneprest i Flatanger og Statland.

Flatanger sokn er sammenfallende med Flatanger kommune, mens Statland sokn ligger i Namsos kommune. Det er 1100 innbyggere i Flatanger og 250 innbyggere på Statland. Kommunesenteret i Flatanger heter Lauvsnes. Stedet ligger 68 kilometer fra Namsos og 87 kilometer fra Steinkjer. Det er bussforbindelse til begge byer. I Namsos er det kortbaneflyplass, med daglige avganger til Rørvik og Trondheim, og i Steinkjer er det togforbindelse nordover langs Nordlandsbanen og sørover langs Trønderbanen.

Flatanger og Statland ligger naturskjønt til ved havstykket Folda, i et kystlandskap bestående av utallige øyer og skjær. Den som er glad i båtliv, vil finne seg til rette i disse omgivelsene. Befolkningen bor for det meste på fastlandet, og det er ikke behov for sjøtransport i tjenesten. Det er også fine muligheter for fjellturer i begge kommuner.
Flatanger og Statland er steder med omfattende havbruksvirksomhet. Det blir også satset stort på turisme. Flatanger og Statland er begge attraktive hytteområder. Befolkningen er ellers sysselsatt innenfor jordbruk og småindustri, eller i private og offentlige serviceyrker. I Flatanger er det to skoler; Lauvsnes skole (1. – 10. trinn) og Utvorda oppvekstsenter (1. – 7. trinn). På Statland er det én skole; Statland oppvekstsenter (1. – 10. trinn). Det er barnehage begge steder. Flatanger har også en oppegående og god kulturskole, og et aktivt musikk – og kulturliv, og for den idrettsinteresserte, er det gode idrettsanlegg begge steder, blant annet en svømmehall både på Lauvsnes og på Statland. Flatangernytt.no er en aktiv nettavis som dekker både Flatanger og Statland.

Soknene har til sammen tre kirker: Løvøy kirke (i Flatanger) fra 1872, Vik kirke (i Flatanger) fra 1873 og Statland kirke fra 1992. Det planlegges stort 150 – årsjubileum i Vik kirke i 2023. Omtrent 80 % av befolkningen i begge sokn er medlemmer i Den norske kirke. Folkekirken oppleves som en selvsagt del av lokalsamfunnet. Gudstjenestene kan ha vekslende oppslutning. Ved dåp og begravelser søker folk til kirkene, og benytter seg av tilbudet som gis.

Soknene tilhører Midtre Namdal kirkelige fellesråd som har sitt hovedkontor i Namsos, der kirkeverge og prost har sine kontorarbeidsplasser. Det kan vurderes å gi soknepresten kontorarbeidsplass i Namsos. Staben i Flatanger har sine kontorarbeidsplasser i kommunehuset på Lauvsnes. Den består av sokneprest, organist, kirketjener og sekretær/diakoniarbeider. Staben i Statland består av sokneprest, organist, kirketjener og diakoniarbeider. Stabene har mange års erfaring og samarbeider godt.

Den som tilsettes som sokneprest i Flatanger og Statland vil få mulighet til å utforske og teste ut hvordan det kirkelige arbeidet kan gjøres. Tjenesteområdet er Namdal prosti, der vi ønsker å fremme en tilpasset prestetjeneste, der lokale og personlige forhold skal få være med å forme arbeidsdagen, slik at hver medarbeider får mulighet til å forme og utvikle egne prosjekter og ideer. Det er utenom prosten 13 faste prestestillinger i prostiet. 

 

Arbeidsoppgaver
Soknepresten må regne med å gjøre alle oppgaver i henhold til tjenesteordning for menighetsprester.
Soknepresten får sete i Flatanger menighetsråd og i Statland menighetsråd.
Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet.
Soknepresten inngår i en ordning med fordeling av tjenesteuker. 
Kvalifikasjoner
Søkere må fylle vilkårene i henhold til Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester. 
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest. 
Personlige egenskaper
Vi søker etter en stødig og trygg prest, som er glad i folk, og som vil at alle innbyggere skal gis et godt kirkelig tilbud.  
Vi tilbyr

Stillingen er plassert i kode 1555 Sokneprest 
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Det ytes et rekrutteringstillegg på kr 90.000 ved ansettelse, i hht gjeldende avtale
Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.
Hvis ønskelig kan det stilles bolig til disposisjon på Lauvsnes.

Bispedømmet ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

 

Kontaktinformasjon:

Tom Elvebakk
personalsjef
 907 93 950
 te663@kirken.no
 
Frode Askekjær
prost
 95020037
 fas@kirken.namdal.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Løvøy kirke, Lauvøyveien 554, 7770 Flatanger
Publisert 2022-09-09
Søknadsfrist 2022-10-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger