Kapellan i Trondheim med Kolstad sokn som tjenestested

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Mulighetenes prestejobb i mangfoldig bydel!
 
Kolstad er en bydel sør i Trondheim. Den ble utbygd på 60- og 70-tallet og har nettopp vært gjennom et områdeløft som resulterte i finaleplass for "attraktiv by-prisen 2021" - en spennende bydel i utvikling, der moderne Kolstad kirke fra 1986 er sentralt plassert. Kolstad vil være en åpen og inkluderende menighet for tilhørighet og fellesskap. Her er det behov for ny prest!
 
8300 medlemmer av Den norske Kirke i Kolstad utgjør omlag 65 prosent av befolkningen. Bydelen er en av byens tettest befolkede. Kolstad sokn tilhører det kirkelige fellesråd som dekker hele Trondheim, og det er utstrakt og godt samarbeid både i fellesrådet og prostiet, på tvers av soknegrenser og bydeler. Her er to prester i en relativt stor stab: Kateket, menighetspedagoger, diakon, kantor, menighetsforvalter og kirketjener. Noen av stillingene deles med nabosoknet Heimdal, og det er gode vilkår for samspill mellom nabomenighetene. Noen nøkkeltall: (Omlag) 70 gudstjenester, 35 dåp, 55 gravferder og en håndfull vielser fordeles mellom prestene. Det var 68 konfirmanter i fjor. Barnekoret "Komba-ja", babysang, torsdagskafé i regi "Ung på Sørsi'a" og onsdagstreff for voksne er noen blant mange aktiviteter i en menighet som ønsker lav terskel og stor takhøyde. Og: Det store, lyse kirkerommet byr på velegnede forhold for den som vil legge til rette for musikk- og kulturopplevelser i menighetslivet.
 
Som kapellan blir du del av et stort kollegium i Strinda, Heimdal og Byåsen. Prostiet har 13 sokn og 28 prester, og det gir et mangfoldig og robust prestekollegium, med muligheter for samarbeid og gode relasjoner. Hele prostiet er tjenesteområde, og selv om tjenestestedet fremdeles definerer mesteparten av arbeidstiden, bidrar det store kollegiet til gode ordninger for fordeling av oppgaver og støtte ved vakanser eller permisjoner.
 
Prestene samles en gang i måneden til prestesamlinger, og i tillegg er det ukentlig pastoralforening, fagdager sammen med Fellesrådet (KFiT) og Domprostiet, samt en del fagstøtte fra bispekontoret som også ligger i byen. Trondheim er, med Nidarosdomen sentralt plassert, et senter i Den norske kirke, og det regionale kirkelig arbeid i og rundt bispedømmet er utforskende og variert.
 
For mer informasjon se hjemmesidene til Trondheim kommune, Trondheim kirkelige fellesråd, Kolstad menighet og Nidaros bispedømme.

 

Arbeidsoppgaver
Presten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester og inngå i beredskapsturnus. Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet. 
Kvalifikasjoner
Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest"
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest 
Personlige egenskaper
Vi søker etter:
- en engasjert, imøtekommende og god kollega som vil bygge levende og inkluderende felleskap rundt gudstjenester og kirkelige aktiviteter
- en medarbeider som har engasjement for arbeidet med barn, unge og barnefamilier
- en allsidig og kreativ prest som har sansen for at det er mange forskjellige arbeidsoppgaver i en menighet
 
Vi tilbyr

Stillingen er plassert i kode 0922 Kapellan 
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.

******

Bispedømmet ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.
 
Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.
 
Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjons gjennom å styrke vår arbeidskultur og fremstå som Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både innad og utad. 

 

Kontaktinformasjon: 

Håkon Olaussen
prost
 90093275
 ho585@kirken.no
 
Tom Elvebakk
personalsjef
 90793950
 te663@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kolstad kirke, Reier Søbstads v. 11, 7078 Trondheim
Publisert 2022-09-09
Søknadsfrist 2022-10-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger