Kapellan i Åsane prosti - Salhus sokn

Den norske kirke, Bjørgvin bispedøme

Vi har ledig stilling som kapellan i Åsane prosti, med Salhus sokn som tjenestested. Vi ser etter deg som ønsker å jobbe etter vår visjon: "Vi vil bygge et fellesskap med mye hjertevarme i omsorg og kjærlighet. Vi vil være en raus menighet slik Jesus er raus i sin invitasjon til oss alle om å bli i hans kjærlighet".

Åsane prosti omfatter menighetene Arna, Biskopshavn, Eidsvåg, Salhus, Ytre Arna, Åsane og menighetene i Osterøy kommune. To fengselsprester er også knyttet til prostifellesskapet, som består av totalt 17 prester. 

Salhus menighet ligger lengst nord i Åsane bydel i Bergen, med grense til Åsane og Eidsvåg menigheter. Menigheten omfatter Salhus, Hordvik og Mjølkeråen/Morvik.

Salhus kirke er en hvitmalt teglsteinskirke fra 1924, med ca. 300 sitteplasser. Her har vi gudstjeneste hver søndag og på helligdager. En søndag i måneden arrangerer vi lovsangsgudstjeneste med rom for band, forsangergruppe, bønnevandring og anledning til forbønn. Vi holder jevnlige familiegudstjenester, både med og uten breddetiltak.

Like ved kirken ligger Salhus menighetssenter som inneholder kontorer for ansatte og forsamlingssal med kjøkken. Her arrangerer vi kirkekaffe etter gudstjenestene. Bygget benyttes ellers til søndagsskole, konfirmantundervisning, barne- og ungdomsarbeid, korøvelser, foreninger og pensjonisttreff. Menigheten har et diakoniutvalg og en tydelig diakoniplan. Menigheten har to ettåringer i tjeneste skoleåret 2022/2023. 

I soknet er det fire barnehager, to barneskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole. Samarbeidet med kirken er godt, med skolekirkeplan og trosopplæringsplan.

Staben består av sokneprest, seniorprest, kapellan, administrasjonsleder, kantor, menighetspedagog, kirketjener, diakonmedarbeider og ungdomsarbeider.

Les mer om Salhus menighet: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Bergen/menigheter/Salhus-menighet/.

Skrift- og liturgispråk i Salhus menighet er bokmål. 

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker ber om å bli unntatt offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Den som blir ansatt, må vise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) jf. politiregisterloven § 39, jf. trossamfunnsloven § 20.

Søknad med CV, vitnemål og referanser sendes elektronisk via WebCruiter.

 

Arbeidsoppgaver
 • kirkelige handlinger og gudstjenester etter oppsatt plan
 • hovedansvar for konfirmantarbeid og ungdomsarbeid
 • deltakelse i samarbeidet mellom kirke og skole
 • beredskap etter gjeldende ordning i Den norske kirke
Kvalifikasjoner
 • cand. theol. med praktikum eller tilsvarende/master i teologi med praktikum
Personlige egenskaper
 • evne og vilje til samarbeid
 • gode kommunikasjonsevner 
 • god relasjonskompetanse 
Vi tilbyr
 • stillingskode 0922 kapellan etter KA sitt tariffområde
 • pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • reisegodtgjørelse etter gjeldende regulativ
 • særlige regulativmessige godtgjørelser
 • arbeidsveiledning (ABV)

 

Kontaktinformasjon:

Leif Endre Grutle
prost i Åsane prosti
 976 29 150
 
Cathrine Waaler Halstensen
personalsjef
 996 25 480
Arbeidsgiver Bjørgvin Bispedøme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Vikavegen 14, 5107 Salhus
Publisert 2022-08-03
Søknadsfrist 2022-09-18
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bjørgvin Bispedøme

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger