Kirkebyggforvalter

Nordre Follo kirkelige fellesrådsområde ligger i Nordre Follo prosti og svarer geografisk til Nordre Follo kommune. Fellesrådsområdet har et samlet folketall på ca. 60.000. Vi har 7 sokn og 9 kirker, kapell og driftsbygninger og 5 gravplasser. Den totale staben består av 55 fellesrådsansatte i 37 årsverk og 10 prester i 10 årsverk (inkludert prost). Fellesrådsområdet er organiserte med administrasjon i Ski nye kirke og en menighetsstab i hver av de fire arbeidskirkene og to driftsavdelinger for gravplassene.


Vi har ledig stilling som Kirkebyggforvalter i 100 % fast stilling med søknadsfrist 21.08.2022

 

Det søkes etter en person som er omgjengelig, serviceinnstilt, nøyaktig og har evne til selvstendig utførelse av arbeidsoppgaver. Gode samarbeidsevner, personlig egnethet og fleksibilitet tillegges stor vekt.

 

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Hovedansvar for å gjennomføre, systematisere og tilrettelegge vedlikeholds- og driftsoppgaver inkludert ansvar for FDV - dokumentasjon
 • Ansvar for ENØK-tiltak
 • Kartlegging av løpende og langsiktige vedlikeholdsbehov
 • Løpende tilsyn med tekniske installasjoner, oppfølging av serviceavtaler for tekniske anlegg
 • Løpende praktisk vaktmesterarbeid og reparasjoner i kirker og andre bygg
 • Kan få noen oppgaver i forbindelse med begravelser og bisettelser
 • Tilrettelegging av arbeid for frivillige i samarbeid med menighetsforvalterne i menighetene
 • Ressursperson overfor brannvernlederfunksjonen med månedlige brannvernrunder
 • Kirkebyggforvalteren skal innenfor sine arbeidsfelt og ansvarsområder
 • ha tett samarbeid menighetene og gravplassene
 • holde god kontakt med kommunens bygg og vedlikeholdsavdeling

 

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innenfor bygg/anleggsfag, VVS, Elektronikk, Elektro, Telekom er ønskelig
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av stor bygg og anlegg
 • Erfaring med praktisk arbeid
 • Interesse for og god kunnskap om bruk av data som arbeidsverktøy
 • Kjennskap til den norske kirkes arbeid og organisering er en fordel
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Søker må ha førerkort for bil (gjerne BE) og disponere bil
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke

 

Personlige egenskaper:

 • Kirkebyggforvalteren må være initiativrik, serviceorientert, systematisk og ha evne å holde god orden og oversikt
 • Positivt engasjement og gode samarbeidsevner
 • Kunne arbeide selvstendig og sammen med stabene i menighetene
 • Vilje og evne til å videreutvikle eksisterende vedlikeholdsarbeid og rutiner
 • Fleksibel og evne til snu seg rask rundt.
 • Være glad i mennesker og ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk i KAs tariffområde.
 • Selvstendige, utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling og opplæring tilpasset ditt og virksomhetens behov
 • Selvstendig arbeidssituasjon med påvirkning av egen stilling
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Pliktig medlemskap i KLP med 2% trekk i brutto lønn


Annet:

 • Kirkebyggforvalteren vil være en del av kirkevergens stab med kirkevergen som nærmeste overordnede.
 • Før tiltredelse må politiattest fremlegges.

.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkeverge Øysten Martin Paulsen tlf. 97192187

 

Søknadsfrist: 21.08.2022. Søknad på nett på webcruiter.

Arbeidsgiver Nordre Follo kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Ski
Publisert 2022-07-11
Søknadsfrist 2022-08-21
Stillingstype Fast, 100%, Heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nordre Follo kirkelige fellesråd
Birkelunden 7
1423 Ski
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger