Sokneprest i Bodø domprosti med tjenestested Værøy, samt prostiprestfunksjoner

Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Det er nå ledig en stilling for deg som både ønsker å være lokal prest på øyen Værøy, men også ha mulighet til å gjøre tjenester i Bodø-regionen. 

Værøy er den nest ytterste av Lofotkommunene med litt under 700 innbyggere, plassert i havgapet mellom Røst og Moskenes. Øya er et eldorado for deg som er glad i friluftsliv til vanns og til lands, med spektakulære fjell som er forholdsvis enkle å bestige. Her har kunstnere som Theodor Kittelsen og Karl Erik Harr latt seg inspirere, og det polare lyset inviterer til fotografering. Værøy har dessuten en svært spesiell kulturhistorie knyttet til unike fangst- og mattradisjoner. Ørn ble fanget med hendene og lundefugl med garn og hund fram til 1950-tallet. Et kreativt næringsliv med prisvinnende matprodukter er i dag med på å sette Værøy på kartet.

Værøy er et produktivt og livskraftig samfunn. Om lag 90 % av befolkningen bor på tettstedet Sørland. Her finner man butikkene, fiskeindustri, bilverksted og det meste av servicetilbud i kommunen. På nordsiden av øya ligger Lofotens eldste kirke. Værøy har 10-årig grunnskole med ca. 70 elever og full barnehagedekning. 

Det er en stabil og dedikert stab på Værøy, og det er godt arbeidsmiljø der takhøyden er stor. I tillegg til deg som sokneprest består staben av kirkeverge i 80 %, kirketjener/klokker i 50 %, rengjører i 10 % og organist i 40 % stilling. Kontorlokalet er på rådhuset. Det legges opp til at soknepresten er med å forme sin tjeneste på Værøy i samarbeid med menighetsråd og prost. Kirken har gjennomsnittlig ni konfirmanter per år, og det er et godt samarbeid med skole, barnehage og sykehjem. 

Bodø domprosti omfatter både fylkeshovedstaden Bodø, samt kommunene Gildeskål, Meløy, Røst og Værøy. Oppgavene i prostiprestefunksjonen vil være gudstjenester, gravferd, men også mulighet til å gå inn i særlige arbeidsområder som stillingsinnehaveren har interesse i og kompetanse på, etter avtale med domprost. 
I Bodø-menighetene er det godt samarbeid om fordeling av gravferdstjeneste, som deles mellom alle prestene i prostiet, og her vil også denne stillingen inngå.

Kombinasjonen av tjenesten på Værøy og i prostiet åpner også for samarbeid rundt konfirmantarbeid. Kommunen har daglig båt- og helikopterforbindelse med Bodø, og ukentlig båtforbindelse med Moskenes. 

Her kan du lese mer om Værøy kommune: https://varoy.kommune.no/ 
Her kan du lese mer om Bodø kommune: https://bodo.kommune.no/

Se også vår hjemmeside for mer informasjon om Sør-Hålogaland bispedømme: https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/sor-hologaland/ 

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver på Værøy

 • Medlem i Værøy menighetsråd
 • Ansvar for gudstjenester i Værøy sokn
 • Hovedansvar for konfirmantarbeid og trosopplæring
 • Jevnlige besøk med gudstjeneste på omsorgssenteret
 • Hovedansvar for kirkelige handlinger på Værøy


Arbeidsoppgaver i prostiet

 • Tjeneste med gravferd, gudstjenester og beredskap i øvrige sokn i prostiet
 • Mulighet til å bli kjent med flere spennende kirkemiljøer i prostiet, og etter avtale delta i utviklingsprosjekter i samarbeid med kolleger

Kombinasjonen av tjenesten på Værøy og i prostiet skjer i nært samarbeid med prost.

Kvalifikasjoner
 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende/master i teologi og praktikum

  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk 
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team, med hjerte for folkekirken
 • Fleksibilitet i arbeidet, samt være glad i å samarbeide med mennesker og skape engasjement for kirken
 • Evne til å kombinere prestetjeneste i et lite øysamfunn og prostiprestefunksjoner i domprostiet

For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

For den rette kan dette være en god mulighet til å oppleve det mangfoldet og kontrastene denne stillingen vil gi. 

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser
 • Betingelser knyttet til reise, bosted og overnatting vil bli avklart med aktuelle kandidater
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Bokmål er målform i skole og kirke
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV)

 

Annet

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m.
Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25.

 

Bodø domprosti
Bodø domprosti består av soknene Bodin, Innstranden, Bodø domkirke, Fore og Meløy, Gildeskål, Glomfjord, Halsa, Kjerringøy, Skjerstad og Misvær, Rønvik, Røst, Saltstraumen og Værøy. Prostesetet er i Bodø. Fellesrådene er: Bodø, Gildeskål, Meløy, Røst og Værøy.

 

Kontaktinformasjon:

Svein Valle
Domprost
 412 58 625
 sv679@kirken.no
 
Trine Nordvik Løkås
HR-sjef
 992 33 246
 tl447@kirken.no
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sørland 33, 8063 Værøy
Publisert 2022-06-29
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Arbeidsliv

Til vanns, til lands og i lufta med – i Indre Helgeland

Indre Helgeland er et mangfoldig prosti med vill og vakker natur som strekker seg gjennom innlandet fra Saltfjellet i nord til trønderlagsgrensa i sør – den sørligste delen av Nordland.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger