Sokneprest i Bodø domprosti med tjenestested Bodø domkirke

Sør-Hålogaland bispedømme

Vi ønsker oss:
En initiativrik og munter sokneprest som har interesse for, og erfaring med, menighetsledelse og gudstjenestearbeid, og som er glad i musikk- og kulturarbeid, siden dette er en viktig del av domkirkens virksomhet. Det vil bli lagt vekt på egnethet.

Om menigheten:
Bodø domkirke er bispedømmets og prostiets hovedkirke, og samtidig en aktiv menighetskirke i byen. Domkirken er kjent for stor korvirksomhet og variert kirkemusikalsk aktivitet, i nært samarbeid med ulike miljøer i byen. Et mål for menigheten er at alle som er i kirka skal kjenne seg velkommen, og soknepresten vil ha en viktig funksjon som vertskap for kirken i nært samarbeid med daglig leder.

Soknepresten har hovedansvar for det liturgiske liv i kirken og må ha gode liturgiske ferdigheter. Det legges vekt på å bruke samisk språk i enkelte liturgiske ledd.

Menigheten har et medlemstall på ca 8600 og rundt 50 konfirmanter (2020). Domkirken er et pilegrimsmål, med mange besøkende i løpet av året – både ved åpen kirke og ulike konserter. Det er god kontakt og samarbeid med skoler, barnehager og institusjoner i området.

Bodø domkirke er fra 1956, og ligger i sentrum av Bodø. Hele byen og regionen ser fram til å være europeisk kulturhovedstad i 2024, og kirken deltar i utviklingen av Bodø med ny flyplass og omfattende endringer som pågår. Det har i lang tid vært arbeidet med å få renovert og bygd ut domkirkens lokaler, og soknepresten må fortsette dette arbeidet i samarbeid med menighetsrådet.

Staben i domkirken består av sokneprest, kapellan, tre kantorer, diakon, trosopplærer, produsent, kirketjener, renholder og daglig leder. Menighetene i Bodø har fellesadministrasjon med ekspedisjon i sentrum.

Bodø er fylkeshovedstad og knutepunkt, det er både en by i rivende utvikling og nærområder med fantastisk og variert natur. Nordlandssykehuset og Nord Universitet er viktige institusjoner i byen. Innen menigheten er det to sykehjem, hvor det jevnlig holdes gudstjenester.

I Bodø domkirkes sangskole er det 7 barne- og ungdomskor i tillegg til domkoret.
Korene deltar ofte i gudstjenestene og har i tillegg egne konserter. Et stort antall korsangere og samarbeidspartnere fra mange ulike musikkmiljøer skaper sammen med domkirkens egne medarbeidere et stort spekter av opplevelser gjennom året.

Se også www.kirken.bodo.no, www.bododomkor.no og www.visitbodo.com

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Konfirmantarbeid
 • Menighetsbyggende virksomhet
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i Bodø domkirkes menighetsråd
 • Jevnlige andakter på sykehjem
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
 • Fast vikar for domprosten
Kvalifikasjoner


o Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende/master i teologi og praktikum

 

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • Evne til å inspirere og til å bygge menighet
 • Evne til å formidle evangeliet til ulike grupper og i ulike livssituasjoner
 • Gode kommunikasjonsevner, samt vilje og interesse for å bruke digitale verktøy og sosiale medier
 • Fleksibilitet og initiativ

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr
 • Stillingen blir lønnet i stillingskode 1555 sokneprest
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV)
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning

Annet:

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Prosesser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestested kan forekomme.

Målform i kirken er bokmål

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med HR-avdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

 

Bodø domprosti
Bodø domprosti består av soknene Bodin, Innstranden, Bodø domkirke, Fore og Meløy, Gildeskål, Glomfjord, Halsa, Kjerringøy, Skjerstad og Misvær, Rønvik, Røst, Saltstraumen og Værøy. Prostesetet er i Bodø. Fellesrådene er: Bodø, Gildeskål, Meløy, Røst og Værøy.

 

Kontaktinformasjon:

Svein Valle
Domprost
 412 58 625
 sv679@kirken.no
 
Trine Nordvik Løkås
HR-sjef
 992 33 246
 tl447@kirken.no
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bodø domkirke, Torvgata 12, 8006 Bodø
Publisert 2022-06-29
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø

Arbeidsliv

Fjell, fjord og åpent hav i Ofoten

Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet omfatter kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger